JHS 153 ETRS89-järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa

Suositus on tarkoitettu paikkatietoaineistojen ja -järjestelmien tuottajille. Suositus on luonteeltaan tekninen ja siinä määritellään yleiseurooppalaisen ETRS89-koordinaattijärjestelmän realisaatio Suomessa. Tästä suomalaisesta koordinaatistosta käytetään nimitystä EUREF-FIN erotukseksi eurooppalaisista realisaatioista (ETRF89). Valtakunnallisissa kartastotöissä ja paikkatietopalveluissa suositellaan käytettäväksi kuvattua yleiseurooppalaista koordinaattijärjestelmää ETRS89 nykyisen kartastokoordinaattijärjestelmän (kkj) asemesta. Siirtymävaiheessa myös kartastokoordinaattijärjestelmä (kkj) tulee olemaan edelleen käytössä. Suosituksen tavoitteena on lisäksi yhtenäistää ja nopeuttaa ETRS89- koordinaattijärjestelmän käyttöönottoa Suomessa. (18.08.2011)

Data-aineistot

Tietoaineistoon ei ole lisätty dataa. Pyydä tietoaineiston ylläpitäjää lisäämään dataa.

Lisätiedot

Kokoelma Yhteentoimivuuden kuvaukset ja ohjeet
Ylläpitäjä Valtiovarainministeriö
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. jhs-sihteeri@jhs-suositukset.fi
Viimeksi muokattu 15.06.2020
Näytä muutoshistoria
Luotu 16.07.2014