JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa

Suosituksen tarkoituksena on auttaa viranomaista luomaan toimiva perusta sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnalle. Suosituksessa ei tarkastella koko asiankäsittelyprosessia, vaan tarkastelun kohteena on asioiden ja asiakirjojen rekisteröinti, rekisteröintiin liittyvät normit, vaatimukset ja ohjeet sekä se, miten rekisteröintiä voidaan hyödyntää asiakirjallisen tiedon käsittelyssä. Sähköisten palveluiden rakentaminen vaatii yleensä palveluprosessien mallintamista ja niissä apuna käytettävien tietojärjestelmien määrittelyä. Tällöin myös yleensä ratkaistaan asioiden ja asiakirjojen rekisteröintitarve kyseisessä käsittelyprosessissa. Asioiden ja asiakirjojen käsittelyyn vaikuttaa merkittävä määrä lakeja, asetuksia ja muuta ohjeistusta. JHS 156 auttaa identifioimaan keskeiset asiakirjahallinnon asettamat perusvaatimukset, joita rekisteröinnin suunnittelutyölle on asetettu, sekä listaa näihin vaatimuksiin liittyvän keskeisen ohjeistuksen. (18.08.2011)

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Yhteentoimivuuden kuvaukset ja ohjeet
Ylläpitäjä Valtiovarainministeriö
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. jhs-sihteeri@jhs-suositukset.fi
Viimeksi muokattu 15.06.2020
Näytä muutoshistoria
Luotu 16.07.2014