JHS 158 Paikkatiedon metatiedot

Suosituksessa määritellään vektori- ja rasterimuotoisten paikkatietojen metatiedon sisältö ja annetaan ohjeita paikkatiedon kuvaamiseen ja metatiedon dokumentoimiseen. Suositus koskee ensisijaisesti digitaalisia paikkatietoja. Vuonna 2010 julkaistussa päivityksessä on otettu huomioon INSPIRE-direktiiviin liittyvän metatietoasetuksen vaikutukset. INSPIRE-metatietoprofiili on kuvattu suosituksen kokonaan uusitussa liitteessä 4. (18.08.2011)

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Yhteentoimivuuden kuvaukset ja ohjeet
Ylläpitäjä Valtiovarainministeriö
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. jhs-sihteeri@jhs-suositukset.fi
Viimeksi muokattu 15.06.2020
Näytä muutoshistoria
Luotu 16.07.2014