JHS 160 Paikkatiedon laadunhallinta

Suosituksessa määritellään kansainvälisiin standardeihin perustuva paikkatiedon laadunhallinnan ja arviointimenettelyn viitekehys. Suosituksen keskeiset kokonaisuudet ovat paikkatiedon laadun mittaaminen, arviointi sekä laatutulosten raportointi. Suositus on tarkoitettu paikkatiedon tuottajille, joiden tehtävänä on arvioida tietoaineistonsa laatua asiakkaan vaatimusten mukaisesti sekä raportoida arvioinnin tuloksena saadut laatutulokset. Suositusta voidaan hyödyntää myös tuottajan ja asiakkaan välisen paikkatiedon laatuvaatimusten määrittelyn yhteydessä. (18.08.2011)

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Yhteentoimivuuden kuvaukset ja ohjeet
Ylläpitäjä Valtiovarainministeriö
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. jhs-sihteeri@jhs-suositukset.fi
Viimeksi muokattu 15.06.2020
Näytä muutoshistoria
Luotu 16.07.2014