JHS 175 Julkisen hallinnon sanastotyöprosessi

JHS 175 Julkisen hallinnon sanastotyöprosessi 0.1.0

Tietoaineiston yhteenvedosta

Suositus kuvaa julkisen hallinnon sanastotyöprosessin. Prosessissa tuotetaan ja ylläpidetään JHS-sanastoa. Suosituksen kuvaamassa sanastotyöprosessissa selkiytetään ja harmonisoidaan jonkin yhteisen kiinnostuksen tai tarpeen pohjalta syntyneen yhteisön (intressiyhteisö, Community of Interest) toiminnassa, sisäisessä tietojenkäsittelyssä ja ulkoisessa tietojenvaihdossa käyttämiä käsitteitä. Käsitteet ja niitä edustavat termit tallennetaan määrämuotoisina kuvauksina, ns. käsiteartikkeleina, sanastojen hallintaan tarkoitettuun varastoon (JHS-metatietorekisteri). Osa käsitteistä on yhteisön omia, osa on koko julkiselle hallinnolle yhteisiä, jolloin niiden omistajuus kuuluu keskitetylle taholle julkisessa hallinnossa. Kaikista JHS-metatietorekisteriin viedyistä käsitteistä muodostuu julkisen hallinnon yhteinen sanasto (JHS-sanasto). (18.08.2011)

Lähde: JHS 175 Julkisen hallinnon sanastotyöprosessi

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto tuntematon
Katettu ajanjakso 01.01.2017 - 31.12.2017
Viimeisin päivitys 17. heinäkuuta 2014
Luotu 17. heinäkuuta 2014
SHA256 -