JHS 177 Paikkatietotuotteen määrittely

Suositus ohjeistaa paikkatietotuotteiden määrittelyä XML-skeemoina ja tuotteiden dokumentointia tietotuoteselosteina sekä näihin tuloksiin tähtäävää määrittelyprosessia.

Paikkatietotuotteiden määrittely seuraa kansainvälisen standardoinnin ja eurooppalaisen INSPIRE-direktiivin täytäntöönpanon mukaisia käytäntöjä. Julkisen hallinnon suositus JHS 162 Paikkatiedon mallintaminen tiedonsiirtoa varten ohjeistaa XML-skeeman laatimista, joten tämä suositus koskee lähinnä dokumentointia ja yhteistyön käytäntöjä. Julkisen hallinnon suosituksen JHS 170 Julkishallinnon XML-skeemat ohjeita seurataan soveltuvin osin. (18.08.2011)

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Yhteentoimivuuden kuvaukset ja ohjeet
Ylläpitäjä Valtiovarainministeriö
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. pekka.nieminen@netum.fi
Viimeksi muokattu 02.08.2021
Näytä muutoshistoria
Luotu 17.07.2014