JHS 178 Kunnan paikkatietopalvelurajapinta

Suositus on korvattu uudella suosituksella JHS 211 Kuntien teknisen ja ympäristötoimen sisältöpalvelut. http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs211

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Yhteentoimivuuden kuvaukset ja ohjeet
Ylläpitäjä Valtiovarainministeriö
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. jhs-sihteeri@jhs-suositukset.fi
Viimeksi muokattu 15.06.2020
Näytä muutoshistoria
Luotu 17.07.2014