JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut

Tämä suositus määrittelee paikkatietosisältöjä tarjoavissa verkkopalveluissa käytettävät palvelurajapinnat. Suosituksen on tarkoitus kattaa kaikki erilaisessa muodossa paikkatietoa jakelevat sisältöpalvelut, mutta ensi vaiheessa se käsittelee yksityiskohtaisesti vain karttakuvapalvelua (ns. WMS-palvelu). Kohdemuodossa esitetyn ja hilamuotoisen paikkatiedon osalta JHS täydentyy myöhemmin. Suositus on tarkoitettu kaikille niille organisaatioille, jotka tuovat paikkatietosisältöjä verkkopalveluina saavutettavaksi. Suosituksen yleinen osuus koskee niitä palveluja, joiden katsotaan kuuluvan Suomen paikkatietojen yhteiskäytön piiriin (erityisesti PATINE- työhön osallistuvat organisaatiot). Karttakuvapalveluja käsittelevän Liitteen 1 luku 5 on tarkoitettu niiden organisaatioiden käyttöön, jotka toteuttavat INSPIRE-vaatimusten mukaisia palveluja. (18.08.2011)

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Yhteentoimivuuden kuvaukset ja ohjeet
Ylläpitäjä Valtiovarainministeriö
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. jhs-sihteeri@jhs-suositukset.fi
Viimeksi muokattu 15.06.2020
Näytä muutoshistoria
Luotu 17.07.2014