Kelan eläke-etuuden saajat ja keskimääräiset etuudet

data_2008_2017.csv

Tietoaineiston yhteenvedosta

Tämä tietoaineisto liittyy Kelan tilastotietokanta Kelaston dynaamiseen raporttiin Kelan eläke-etuuden saajat ja keskimääräiset etuudet. Aineistossa on tietoja kuukausitasolla vuodesta 2018 alkaen. Vuoden lopun tietoja on vuodesta 2008 alkaen.

Aineisto sisältää seuraavat Kelan eläke-etuudet: kansaneläkkeet, perhe-eläkkeet, lapsikorotukset ja rintamalisät. Kansaneläke voi olla vanhuuseläkettä tai työkyvyttömyyseläkettä sekä vuoteen 2014 asti työttömyyseläkettä.

Eläke-etuudensaajia aineistossa ovat henkilöt, joille on maksettu tilastointikuukauden aikana tilastointikuukauteen kohdistuvaa eläke-etuutta. Keskimääräinen etuus on tilastointikuukautena maksettujen tilastointikuukautta koskevien etuuksien aritmeettinen keskiarvo. Takautuvasti ajalta ennen tilastointikuukautta maksetut etuudet eivät ole mukana keskimäärässä. Tietoja on saajan sukupuolen, iän ja asuinkunnan mukaan sekä etuuksittain luokiteltuina.

Lähde: Kelan eläke-etuuden saajat ja keskimääräiset etuudet

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto CSV
Tiedostokoko 101940969
Katettu ajanjakso -
Data viimeksi päivitetty 16. lokakuuta 2023
Metatieto viimeksi päivitetty 17. kesäkuuta 2024
Luotu 21. syyskuuta 2023
SHA256 777b58c7805bcbd07e8612a91ac9faf1200e68393434ccee783ae14c5e2ab922