Kelan eläke-etuuden saajat ja keskimääräiset etuudet

package.json

Tietoaineiston yhteenvedosta

Tämä tietoaineisto liittyy Kelan tilastotietokanta Kelaston dynaamiseen raporttiin Kelan eläke-etuuden saajat ja keskimääräiset etuudet. Aineistossa on tietoja kuukausitasolla vuodesta 2018 alkaen. Vuoden lopun tietoja on vuodesta 2008 alkaen.

Aineisto sisältää seuraavat Kelan eläke-etuudet: kansaneläkkeet, perhe-eläkkeet, lapsikorotukset ja rintamalisät. Kansaneläke voi olla vanhuuseläkettä tai työkyvyttömyyseläkettä sekä vuoteen 2014 asti työttömyyseläkettä.

Eläke-etuudensaajia aineistossa ovat henkilöt, joille on maksettu tilastointikuukauden aikana tilastointikuukauteen kohdistuvaa eläke-etuutta. Keskimääräinen etuus on tilastointikuukautena maksettujen tilastointikuukautta koskevien etuuksien aritmeettinen keskiarvo. Takautuvasti ajalta ennen tilastointikuukautta maksetut etuudet eivät ole mukana keskimäärässä. Tietoja on saajan sukupuolen, iän ja asuinkunnan mukaan sekä etuuksittain luokiteltuina.

Lähde: Kelan eläke-etuuden saajat ja keskimääräiset etuudet

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto JSON
Tiedostokoko 44315
Katettu ajanjakso -
Data viimeksi päivitetty 16. kesäkuuta 2024
Metatieto viimeksi päivitetty 17. kesäkuuta 2024
Luotu 21. syyskuuta 2023
SHA256 3a8fc63e6074524249b84f3b3a1e75ee9d356a727888df9df943a12ec95c316e