Kelan etuuksien saajat ja maksetut etuudet

package.json

Tietoaineiston yhteenvedosta

Tämä tietoaineisto liittyy Kelan tilastotietokanta Kelaston dynaamiseen raporttiin 'Kelan etuuksien saajat ja maksetut etuudet'. Aineistossa on tiedot Kelan etuuksien saajien ja maksettujen etuuksien määristä sekä keskimääräisen etuuden laskentaan tarvittavat tiedot. Aineisto kattaa valtaosan Kelan etuuksista sekä vuositasolla että kuukausitasolla. Aineistossa on vuositason summat vuodesta 2008 ja kuukausitason summat tammikuusta 2018 alkaen.

Aineistosta puuttuu tiedot työnantajien järjestämästä työterveyshuollosta, yrittäjien työterveyshuollosta ja opiskelijoiden terveydenhuollosta maksetuista korvauksista.

Vuositason aineistossa ei ole tietoja eläkkeiden, vammaisetuuksien, asumistukien tai ja elatustuen saajista. Opintolainavähennykseen ja opintolainan valtiontakaukseen ei liity Kelan maksua etuuden saajalle.

Yleisen asumistuen saaja tarkoittaa tässä asumistuen saajaruokakuntaa ja perustoimeentulotuen saaja toimeentulotuen saajakotitaloutta.

Aineisto kattaa seuraavat etuudet: Elatustuki Eläke-etuudet (ei sisällä takuueläkettä) Eläkkeensaajan asumistuki Erityishoitoraha Koulumatkatuki Kuntoutus Kuntoutusraha Lapsilisä Lastenhoidon tuet Maahanmuuttajan erityistuki Opintolainahyvitys Opintolainan korkoavustus Opintolainavähennys Opintotuki (opintoraha, asumislisä, lainatakaus) Perustoimeentulotuki Sairaanhoitokorvaukset Sairauspäivärahat Sotilasavustus Takuueläke Työttömyysturva Vammaisetuudet Vanhempainpäiväraha Vuosilomakustannuskorvaukset työnantajille Yleinen asumistuki Äitiysavustus

Mikäli aineisto on jaettu useampaan csv-tiedostoon, uusimmat päivittyvät tiedot löytyvät data.csv-tiedostosta. Muissa tiedostoissa tiedoston nimi kertoo mitkä vuodet kyseinen aineisto kattaa.

Lähde: Kelan etuuksien saajat ja maksetut etuudet

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto JSON
Tiedostokoko 47263
Katettu ajanjakso -
Viimeisin päivitys 16. lokakuuta 2023
Luotu 20. tammikuuta 2022
SHA256 82968925ff508fc7b92fbb9754b517542112eec417c11ac3e7b1cd723529ee62