Kelan etuuksien saajat ja maksetut etuudet

HUOM! Aineisto on julkaistu uudelleen 3.1.2023. Aineistoon on korjattu virheelliset vuositason tiedot perustoimeentulotuen saajakotitalouksista ja vammaisetuuksien saajista. Korjaukset koskivat vuosien 2020-2021 tietoja. Lisäksi aineistoon on korjattu virheelliset vuoden 2022 kuukausikohtaiset tiedot vanhempainpäivärahan saajista.

Aineiston kuvaus

Tämä tietoaineisto liittyy Kelan tilastotietokanta Kelaston dynaamiseen raporttiin 'Kelan etuuksien saajat ja maksetut etuudet'. Aineistossa on tiedot Kelan etuuksien saajien ja maksettujen etuuksien määristä sekä keskimääräisen etuuden laskentaan tarvittavat tiedot. Aineisto kattaa valtaosan Kelan etuuksista sekä vuositasolla että kuukausitasolla. Aineistossa on vuositason summat vuodesta 2008 ja kuukausitason summat tammikuusta 2018 alkaen.

Aineistosta puuttuu tiedot työnantajien järjestämästä työterveyshuollosta, yrittäjien työterveyshuollosta ja opiskelijoiden terveydenhuollosta maksetuista korvauksista.

Vuositason aineistossa ei ole tietoja eläkkeiden, vammaisetuuksien, asumistukien tai ja elatustuen saajista. Opintolainavähennykseen ja opintolainan valtiontakaukseen ei liity Kelan maksua etuuden saajalle.

Yleisen asumistuen saaja tarkoittaa tässä asumistuen saajaruokakuntaa ja perustoimeentulotuen saaja toimeentulotuen saajakotitaloutta.

Aineisto kattaa seuraavat etuudet: Elatustuki Eläke-etuudet (ei sisällä takuueläkettä) Eläkkeensaajan asumistuki Erityishoitoraha Koulumatkatuki Kuntoutus Kuntoutusraha Lapsilisä Lastenhoidon tuet Maahanmuuttajan erityistuki Opintolainahyvitys Opintolainan korkoavustus Opintolainavähennys Opintotuki (opintoraha, asumislisä, lainatakaus) Perustoimeentulotuki Sairaanhoitokorvaukset Sairauspäivärahat Sotilasavustus Takuueläke Työttömyysturva Vammaisetuudet Vanhempainpäiväraha Vuosilomakustannuskorvaukset työnantajille Yleinen asumistuki Äitiysavustus

Mikäli aineisto on jaettu useampaan csv-tiedostoon, uusimmat päivittyvät tiedot löytyvät data.csv-tiedostosta. Muissa tiedostoissa tiedoston nimi kertoo mitkä vuodet kyseinen aineisto kattaa.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Kela (Kansaneläkelaitos)
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. tilastot@kela.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://www.tietotarjotin.fi/muu-artikkeli/2242438/Kelan%20avoin%20data?q=%22avoindata%22
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen 20.01.2022
Viimeksi muokattu 22.03.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 20.01.2022

Anna palautetta

comments powered by Disqus