Kotimaiset tv-sarjat KAVIn tietokannoissa

Aineisto sisältää kotimaisten televisiosarjojen metatietoa KAVIn tietokannoista (radio- ja televisio-ohjelmatietokanta Ritva ja filmografinen kokoelmatietokanta Tenho).

Ritva-tietokannasta otettu MPEG7-skeemaa käyttävä XML-tiedosto sisältää seuraavat tiedot 1.1.2009 alkaen televisiossa ensiesitetyistä ja uusituista kotimaisista tv-sarjoista: sarja-id, pysyvä tunniste, sarjan nimi, vaihtoehtoinen nimi, kuvaus. Vaihtoehtoista nimeä ja kuvausta ei ole saatavilla kaikista sarjoista. KAVIn radio- ja tv-arkisto on tuottanut kuvauksia koskevat tiedot hyödyntäen tiedonlähteinä mm. verkkosivuja ja kirjallista aineistoa. Tarkempiin lähdetietoihin pääsee käsiksi Ritva-tietokannassa.

Radio- ja televisiotietokanta Ritva sisältää kotimaisten radio- ja tv-kanavien ohjelmavirtaa vuoden 2009 alusta lähtien ja metadataa huhtikuusta 2007 lähtien. Lisäksi tietokanta sisältää Yleisradion digitoimia tv-ohjelmia metadatoineen vuosilta 1957–2008.

Tenho-tietokannasta otettu aineisto sisältää KAVIn sisäisessä tietokannassa olevista kotimaisista televisiosarjoista seuraavat tiedot: nimi, id-numero Tenho-tietokannassa, ensiesitysaika, ensiesityspaikka.

Tenho-tietokanta on ennen kaikkea KAVIn sisäiseen käyttöön ja kokoelmanhallintaan tarkoitettu tietokanta, joka sisältää metatietoja erityisesti elokuvista, mutta jonkin verran myös televisioaineistoista. Lista kotimaisista televisiosarjoista ei siis ole kattava.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. reeta.niemi@kavi.fi
Lisätietoa verkossa
  1. https://kavi.fi/fi/julkaisut/avoin-data
Viimeksi muokattu 15.06.2020
Näytä muutoshistoria
Luotu 28.11.2016