Kotimaiset tv-sarjat KAVIn tietokannoissa

Aineisto sisältää kotimaisten televisiosarjojen metatietoa KAVIn tietokannoista (radio- ja televisio-ohjelmatietokanta Ritva ja filmografinen kokoelmatietokanta Tenho).

Ritva-tietokannasta otettu MPEG7-skeemaa käyttävä XML-tiedosto sisältää seuraavat tiedot 1.1.2009 alkaen televisiossa ensiesitetyistä ja uusituista kotimaisista tv-sarjoista: sarja-id, pysyvä tunniste, sarjan nimi, vaihtoehtoinen nimi, kuvaus. Vaihtoehtoista nimeä ja kuvausta ei ole saatavilla kaikista sarjoista. KAVIn radio- ja tv-arkisto on tuottanut kuvauksia koskevat tiedot hyödyntäen tiedonlähteinä mm. verkkosivuja ja kirjallista aineistoa. Tarkempiin lähdetietoihin pääsee käsiksi Ritva-tietokannassa.

Radio- ja televisiotietokanta Ritva sisältää kotimaisten radio- ja tv-kanavien ohjelmavirtaa vuoden 2009 alusta lähtien ja metadataa huhtikuusta 2007 lähtien. Lisäksi tietokanta sisältää Yleisradion digitoimia tv-ohjelmia metadatoineen vuosilta 1957–2008.

Tenho-tietokannasta otettu aineisto sisältää KAVIn sisäisessä tietokannassa olevista kotimaisista televisiosarjoista seuraavat tiedot: nimi, id-numero Tenho-tietokannassa, ensiesitysaika, ensiesityspaikka.

Tenho-tietokanta on ennen kaikkea KAVIn sisäiseen käyttöön ja kokoelmanhallintaan tarkoitettu tietokanta, joka sisältää metatietoja erityisesti elokuvista, mutta jonkin verran myös televisioaineistoista. Lista kotimaisista televisiosarjoista ei siis ole kattava.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
Administratörens e-post
  1. reeta.niemi@kavi.fi
Länkar till mer information
  1. https://kavi.fi/fi/julkaisut/avoin-data
Senast redigerat 15.06.2020
Visa ändringslogg
Skapad på 28.11.2016