Kiradigi loppuraportti_Linkweb24 0y

URL: https://www.avoindata.fi/data/dataset/de7510b8-2ba6-4eb5-8190-83872da50d6a/resource/91980a06-a224-4d34-a8e9-7a733783b764/download/kiradigi_loppuraportti_linkweb24-oy_1.pdf

Tietoaineiston yhteenvedosta

Tuloksena Kiradigi-tietomaliin perustuvat avoimet rajapinnat. Rajapintojen hyödyntäminen kiinteistön myymisessä testattuna oikean asiakkaan toimesta. Tulokset tulevat vahvistamaan Kiradigi-tietomalliin käyttöönottoa laajemmin kiinteistöalalla.

Kaupallisten kiinteistöjen myyntiprojekteissa eräs suurimmista pullonkauloista on myytävän kiinteistön tietojen kasaaminen eri järjestelmistä myyntiä tukevaan muotoon. Tiedon kerääminen vie nykyään sekä omistajalta että välittäjältä tyypillisesti useiden viikkojen työajan. Tämän seurauksena syntyy suoria kustannuksia, myyntiajat pitenevät ja riskit tietojen virheellisyydestä kasvavat. Saavutetut suorat hyödyt ovat tuhansia euroja per kiinteistötransaktio.

Lähde: KTI Kiradigi-mallin pilotointi transaktioprosessissa

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Viimeksi päivitetty
23. marraskuu, 2018
Luotu
23. marraskuu, 2018
Muoto
PDF
Lisenssi
Lisenssiä ei ole määritelty
Päivittymisväli
None

Tekniset lisätiedot

Nimi
Kiradigi loppuraportti_Linkweb24 0y
Tiedostokoko
684875
Sijaintikoordinaattien muoto
clean
SHA256
4ffd2db7756f2225a0f6d11397f0939632405de2c4d672896262d504349ad13f