Kiradigi loppuraportti_Linkweb24 0y

URL: https://www.avoindata.fi/data/dataset/de7510b8-2ba6-4eb5-8190-83872da50d6a/resource/91980a06-a224-4d34-a8e9-7a733783b764/download/kiradigi_loppuraportti_linkweb24-oy_1.pdf

Av datasmängdens sammandrag

Tuloksena Kiradigi-tietomaliin perustuvat avoimet rajapinnat. Rajapintojen hyödyntäminen kiinteistön myymisessä testattuna oikean asiakkaan toimesta. Tulokset tulevat vahvistamaan Kiradigi-tietomalliin käyttöönottoa laajemmin kiinteistöalalla.

Kaupallisten kiinteistöjen myyntiprojekteissa eräs suurimmista pullonkauloista on myytävän kiinteistön tietojen kasaaminen eri järjestelmistä myyntiä tukevaan muotoon. Tiedon kerääminen vie nykyään sekä omistajalta että välittäjältä tyypillisesti useiden viikkojen työajan. Tämän seurauksena syntyy suoria kustannuksia, myyntiajat pitenevät ja riskit tietojen virheellisyydestä kasvavat. Saavutetut suorat hyödyt ovat tuhansia euroja per kiinteistötransaktio.

Källa: KTI Kiradigi-mallin pilotointi transaktioprosessissa

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Senast uppdaterat
november 23, 2018
Skapat
november 23, 2018
Format
PDF
Licens
Ingen licens angiven
Uppdateringsfrekvens
None

Teknisk tilläggsinformation

Namn
Filstorlek
684875
Koordinatsystem
clean
upload
SHA256
4ffd2db7756f2225a0f6d11397f0939632405de2c4d672896262d504349ad13f