Kuopion seudun ilmanlaatu 2017

Kuopion ilmanlaatu 2017 shapefile-aineisto

Kuopion ilmanlaatuvyöhykkeet sisältävät vuonna 2020 valmistuneen Kuopion ja Siilinjärven alueen ilmanlaatumallinnuksen pitoisuuskartat. Aineistossa on energiantuotannon, teollisuuden, tieliikenteen ja kiinteistökohtaisen lämmityksen päästöjen aiheuttamat typpidioksidin (NO2), hengitettävien hiukkasten (PM10) ja pienhiukkasten (PM2,5) kokonaispitoisuudet. Tulokset on esitetty lyhytaikaispitoisuuksille (vuorokausiarvo) ja pitkäaikaispitoisuuksille (vuosikeskiarvo) vuoden 2017 tilanteessa.

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto SHP (ESRI SHAPE)
Tiedostokoko 1451178
Sijaintikoordinaattien muoto ETRS89 / GK27FIN
Katettu ajanjakso 01.01.2017 - 31.12.2017
Data viimeksi päivitetty 28. elokuuta 2020
Metatieto viimeksi päivitetty 18. marraskuuta 2022
Luotu 28. elokuuta 2020
SHA256 42cf8649c0d3600544a2ba69690b89c5ba9e8c5da883870bf41e8f463300944f