Kuopion ilmanlaatu 2017 shapefile-aineisto

URL: https://www.avoindata.fi/data/dataset/bd768af9-ec5b-4943-bfc7-88e6981a5e75/resource/f7dc55d1-217b-434e-9f9b-d8aebaff3120/download/ilmanlaatu_2017.zip

Kuopion ilmanlaatuvyöhykkeet sisältävät vuonna 2020 valmistuneen Kuopion ja Siilinjärven alueen ilmanlaatumallinnuksen pitoisuuskartat. Aineistossa on energiantuotannon, teollisuuden, tieliikenteen ja kiinteistökohtaisen lämmityksen päästöjen aiheuttamat typpidioksidin (NO2), hengitettävien hiukkasten (PM10) ja pienhiukkasten (PM2,5) kokonaispitoisuudet. Tulokset on esitetty lyhytaikaispitoisuuksille (vuorokausiarvo) ja pitkäaikaispitoisuuksille (vuosikeskiarvo) vuoden 2017 tilanteessa.

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Senast uppdaterat
Augusti 28, 2020
Skapat
Augusti 28, 2020
Format
SHP (ESRI SHAPE)
Licens
Creative Commons Erkännande
Tidsmässig täckning
01.01.2017 - 31.12.2017

Teknisk tilläggsinformation

Namn
Filstorlek
1451178
Datastatus
Koordinatsystem
ETRS89 / GK27FIN
SHA256
42cf8649c0d3600544a2ba69690b89c5ba9e8c5da883870bf41e8f463300944f