Excel-tiedosto

URL: http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/data/kuutoskaupungit/Kuusikko_vammaispalvelut.xlsx

Tietoaineiston yhteenvedosta

Vammaispalvelujen sosiaalihuollon asiakasmäärät, suoritteet ja kustannukset Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa vuodesta 2004 alkaen.

Kuuden suurimman kaupungin vammaispalvelujen asiakasmäärien, suoritteiden ja kustannusten tarkastelut rajautuvat pääasiallisesti vammaispalvelulain (380/1987) mukaisiin palveluihin ja tukitoimiin. Tietoja kootaan lisäksi sosiaalihuoltolain (710/1982) mukaisista kuljetuspalveluista sekä palvelulinjoista. Mukana ovat seuraavat palvelut: kuljetuspalvelut, asunnon muutostyöt, asunnon välineet ja laitteet, palveluasuminen, vaikeavammaisten päivätoiminta sekä henkilökohtainen apu. Subjektiivisia palveluja tarkastellaan laajimmin. Määrärahasidonnaisista palveluista ilmoitetaan vain kokonaiskustannukset. Lisäksi kerätään vammaispalvelulain mukaisten palvelusuunnitelmien määrät.

Kuutoskaupungit muodostuvat Suomen kuudesta väkiluvultaan suurimmasta kaupungista. Väestömäärän mukaisessa järjestyksessä Kuutoskaupunkeihin kuuluvat Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Turku ja Oulu. Kuutostyöryhmissä vertaillaan kaupunkien sosiaali- ja terveyspalveluja ja varhaiskasvatuspalveluja. Tiedot asiakasmääristä, suoritteista, henkilöstöstä ja kustannuksista on pääasiassa koottu kuntien omista tietojärjestelmistä ja tilinpäätöksistä. Kaupunkien asiantuntijat sopivat tiedonkeruulle mahdollisimman yhdenmukaiset määritelmät ja toteuttavat tiedonkeruun käytännössä.

Lähde: Kuuden suurimman kaupungin vammaispalvelujen vertailu

Resurssille ei ole lisätty näkymiä

Lisätietoja

Viimeisin päivitys
tuntematon
Luotu
tuntematon
Muoto
XLSX
Lisenssi
CC-BY-4.0
Nimi
Excel-tiedosto
Tiedostokoko
769000
Sijaintikoordinaatit
Aikasarjan alku
01.01.2004
Aikasarjan tarkkuus