Kuuden suurimman kaupungin vammaispalvelujen vertailu

Vammaispalvelujen sosiaalihuollon asiakasmäärät, suoritteet ja kustannukset Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa vuodesta 2004 alkaen.

Kuuden suurimman kaupungin vammaispalvelujen asiakasmäärien, suoritteiden ja kustannusten tarkastelut rajautuvat pääasiallisesti vammaispalvelulain (380/1987) mukaisiin palveluihin ja tukitoimiin. Tietoja kootaan lisäksi sosiaalihuoltolain (710/1982) mukaisista kuljetuspalveluista sekä palvelulinjoista. Mukana ovat seuraavat palvelut: kuljetuspalvelut, asunnon muutostyöt, asunnon välineet ja laitteet, palveluasuminen, vaikeavammaisten päivätoiminta sekä henkilökohtainen apu. Subjektiivisia palveluja tarkastellaan laajimmin. Määrärahasidonnaisista palveluista ilmoitetaan vain kokonaiskustannukset. Lisäksi kerätään vammaispalvelulain mukaisten palvelusuunnitelmien määrät.

Kuutoskaupungit muodostuvat Suomen kuudesta väkiluvultaan suurimmasta kaupungista. Väestömäärän mukaisessa järjestyksessä Kuutoskaupunkeihin kuuluvat Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Turku ja Oulu. Kuutostyöryhmissä vertaillaan kaupunkien sosiaali- ja terveyspalveluja ja varhaiskasvatuspalveluja. Tiedot asiakasmääristä, suoritteista, henkilöstöstä ja kustannuksista on pääasiassa koottu kuntien omista tietojärjestelmistä ja tilinpäätöksistä. Kaupunkien asiantuntijat sopivat tiedonkeruulle mahdollisimman yhdenmukaiset määritelmät ja toteuttavat tiedonkeruun käytännössä.

Aineistolinkit (1)

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Avainsanat
Tietoaineiston tyyppi Open data
Korkean lisäarvon tietoaineistokategoria
Ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Ylläpitäjän sähköpostiosoite Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Ylläpitäjän verkkosivu http://kuusikkokunnat.fi/
Omistaja
Sisältötyyppi
Maantieteellinen kattavuus
Lisätietoa verkossa
Lähde Kuuden suurimman kaupungin sosiaali- ja terveysviraston/jen edustajat
Laatija Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Laatijan sähköpostiosoite Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
comments powered by Disqus
Avoin data
CC-BY-4.0
Anna palautetta
Aineistolinkin laatu
Metatietojen laatu

Kuuden suurimman kaupungin vammaispalvelujen vertailu

Seuraajat
0
Viimeiset 30 päivää, päivitetään päivittäin
Sivunäyttöjä kaikkiaan: 33
Latauksia kaikkiaan: 5
Viimeksi muokattu: 16.08.2018
Luotu: 09.01.2014

Näytä muutoshistoria >