Helsingin liikennetiedot

Aineistokokonaisuus sisältää Helsingin moottoriajoneuvoliikenteen määrä-, nopeus- ja ajoneuvojakaumatietoja. Tiedot ovat saatavilla aineistosta riippuen joko CSV-taulukkona, WFS- ja WMS-paikkatietorajapintoina tai ohjelmointirajapinnan kautta. Kyseessä on kolme eri aineistoa.

Aineistojen tarkemmat kuvaukset löytyvät tiedostokohtaisilta sivuilta klikkaamalla väliotsikkoa alla tai aineiston otsikkoa "Data ja resurssit" -otsikon alla.

Automaattisten laskentalaitteiden liikennetiedot ohjelmointirajapinnassa

Avoimen ohjelmointirajapinnan kautta saatavissa oleva aineisto, joka sisältää Helsingin ja Helsingin lähialueen automaattisten moottoriajoneuvoliikenteen laskentapisteiden liikennetietoja (liikennemäärä-, nopeus- sekä ajoneuvoluokkatietoja). Aineistossa on mukana liikennetietoja Helsingin kaupungin omistamilta automaattisilta laskentalaitteilta sekä Helsingissä sekä Helsingin lähialueilla sijaitsevilta LAM-asemilta (LAM=Liikenteen automaattinen mittaus).

Aineisto on reaaliaikaisesti päivittyvä (5 minuutin välein).

Laskentapisteiden karttanäkymä: https://helsinki-public.azurewebsites.net/

Liikennemäärät taulukkomuodossa

CSV-muodossa oleva aineisto sisältää ajoneuvojen (henkilöautojen, pakettiautojen, kuorma-autojen, rekka-autojen, linja-autojen, moottoripyörien) sekä raitiovaunujen syksyn keskimääräiset liikennemäärätiedot vuosittain seurattavissa laskentapisteissä eri puolella Helsinkiä vuodesta 2010 alkaen.

Aineisto päivitetään kerran vuodessa.

Liikennemäärät paikkatietona

WFS- ja WMS-rajapintojen kautta saatava aineisto on koonti eri vuosina Helsingissä tehdyistä ajoneuvoliikennelaskennoista sekä ajoneuvoliikennemäärän arvioista paikkatietomuodossa. Aineisto sisältää lasketut tai arvioidut liikennemäärät ajoneuvokohtaisesti (henkilöauto, pakettiauto, kuorma-auto, rekka, linja-auto, moottoripyörä, raitiovaunu) Helsingin teiltä ja kaduilta. Aineisto pitää sisällään myös kokonaisliikennemäärän (vuoden keskimääräinen arkivuorokausiliikenne KAVL ja syksyn keskimääräinen arkivuorokausiliikenne SKAVL), ja raskaan liikenteen prosenttiosuuden ajoneuvoliikenteestä.

Aineisto päivitetään kerran vuodessa.

Aineiston katselu ja lataaminen kartta.hel.fi -palvelussa:

Koordinaatisto(t):

 • ETRS-GK25 (EPSG:3879)

Rajapintapalvelujen osoitteet:

Julkaistut tasot:

WMS:

 • Ajoneuvoliikenne_liikennemaarat_viiva

WFS:

 • Ajoneuvoliikenne_liikennemaarat_viiva

Ajoneuvoliikenne_liikennemaarat_viiva-tason ominaisuustiedot ja tietotyypit:

 • id (int)
 • linkki (int)
 • katu (string)
 • kl (int)
 • kl_selite (string)
 • lvuosi (int)
 • ha (int)
 • pa (int)
 • ka (int)
 • ra (int)
 • la (int)
 • mp (int)
 • rv (int)
 • autot (int)
 • raskas_liik_pros (double)
 • syksyn_kavl (int)
 • laskentapiste (string)
 • datanomistaja (string)
 • paivitetty_tietopalveluun (date)

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
 1. kaupunkisuunnittelu@hel.fi
Lisätietoa verkossa
 1. https://www.hel.fi/helsinki/fi/kartat-ja-liikenne/kadut-ja-liikennesuunnittelu/tutkimus-ja-tilastot/moottoriajoneuvoliikenteen-maarat/
 2. https://helsinki-public.azurewebsites.net/
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 21.03.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 06.03.2012