Helsingin liikennetiedot

Automaattisten laskentalaitteiden liikennetiedot ohjelmointirajapinnassa (JSON)

Rajapinnan kautta voidaan hakea liikennemäärä-, nopeus- sekä ajoneuvoluokittelutietoja sekä Helsingin kaupungin omistamilta liikenteen automaattisilta laskentalaitteilta sekä Helsingissä sekä Helsingin lähiseudulla sijaitsevilta LAM-asemilta (LAM=Liikenteen automaattinen mittaus). Rajapinnan kautta saatavat LAM-asemien tiedot on haettu Fintrafficin Digitraffic-rajapinnan kautta. Lisätietoja LAM-asemien tiedoista ja toiminnasta löytyy täältä. Liikennetiedot koskevat pääasiallisesti moottoriajoneuvoliikennettä, mutta aineistossa on mukana myös yksi Helsingin kaupungin pyöräliikenteen laskentapiste.

Rajapinta on avoin, eikä vaadi tunnistautumista.

Helsingin kaupungin omistamien laskentalaitteiden sekä LAM-asemien tietojen haku tapahtuu rajapinnassa erillisten hakujen kautta. Haut voivat koskea laskentapisteiden ominaisuustietoja (esim. sijaintikoordinaatit) tai eri aikavälien ja aikajaksojen liikennetietoja.
Helsingin kaupungin laskentapisteiden osalta tiedot sisältävät liikennemäärätiedot sekä kolmen pisteen (Kaivokatu, Hämeentien silta, Paciuksenkatu) osalta myös nopeus- sekä ajoneuvoluokkatietoja. LAM-asemat sisältävät liikennemäärätietojen lisäksi myös aina nopeus- sekä ajoneuvoluokkatietoja.

Liikennemäärätietojen saatavuus ja tarkkuus vaihtelevat haun mukaan. Rajapinnasta voidaan hakea liikennetietoja seuraavasti:

  • Tuoreimman tunnin osalta viiden minuutin jaksoissa yhteenlasketut liikennemäärät (sekä keskimääräiset nopeudet, km/h) suunnittain.
  • Viimeisimmän (kuluvan) vuorokauden osalta tunneittain yhteenlasketut liikennemäärät (sekä keskimääräiset nopeudet, km/h) suunnittain
  • Viimeisen 30 vuorokauden osalta vuorokausikohtaisesti yhteenlasketut liikennemäärät (sekä keskimääräiset nopeudet, km/h) suunnittain. Niissä pisteistä, joista saadaan nopeustietoja, saadaan myös kuluneen 30 päivän ajalta yhteenlasketut liikennemäärät ajoneuvoluokituksen mukaan. Ajoneuvoluokitteluun kuuluu Helsingin kaupungin laskentapisteiden osalta kaksipyöräiset ajoneuvot, kevyet autot sekä raskaat autot.
  • Yhteenlasketut liikennemäärät valitulta aikajaksolta päivätarkkuudella laskentapisteittäin ilman suuntatietoa.

Helsingin kaupungin laskentapisteiden osalta suuntatiedot on esitetty ilmansuuntien mukaan (etelään, pohjoiseen, itään, länteen). Pyöräliikenteen laskentapisteen osalta suuntakohtaisia tietoja ei ole saatavilla.

Tarkemmat tiedot rajapinnasta löytyy Swagger-dokumentaatiosta. Tiedot palautetaan JSON-muodossa.

Liikennetiedot saattavat sisältää puutteita tai virheellisiä tietoja. Laskentapisteiden tiedoissa saattaa olla pitkiä katkoksia tai osittaisia puutteita esimerkiksi työmaista, laitteiden rikkoutumisesta tai muista syistä johtuen. Puuttuvien tietojen lisäksi tiedot saattavat sisältää myös esimerkiksi teknisistä vioista johtuvia liian suuria liikennemäärätuloksia, jotka usein näkyä aineistossa poikkeuksellisen suurina piikkeinä.

LAM-asemien liikennetietojen lähde: Fintraffic / digitraffic.fi, lisenssi CC BY 4.0

LAM-pisteet kartalla: https://helsinki-public.azurewebsites.net/

Lisätietoja: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kartat-ja-liikenne/kadut-ja-liikennesuunnittelu/tutkimus-ja-tilastot/moottoriajoneuvoliikenteen-maarat/

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto JSON
Katettu ajanjakso -
Data viimeksi päivitetty 30. kesäkuuta 2021
Metatieto viimeksi päivitetty 21. maaliskuuta 2024
Luotu 30. kesäkuuta 2021
SHA256 -