Metatietosanasto

Metatietosanasto sisältää aineistojen kuvailussa tarvittavia termejä ja ilmauksia. Sanasto soveltuu myös käyttöliittymissä näkyvien otsikoiden valintaan.

Sanasto on jäsennelty RDA-tekstin ja FRBR-käsitemallin määrittelemälle entiteetti-suhde-rakenteelle.

Sanaston termien käyttö vakiinnuttaa kuvailevan metatiedon sanastoa, ja samalla yhtenäistää kuvailua tiedonhaun tuloksellisuuden edistämiseksi. Sanaston tarkoitus on myös helpottaa metatiedon tuottamista kokoamalla kuvailussa tarvittavaa sanastoa ja ilmauksia sekä selkeyttää näihin liittyviä käsitteitä.

Sanastossa on sekä ISBD- että RDA-kuvailusääntöjen mukaisia termejä ja ilmauksia. Ne termit ja ilmaukset, joita käytetään vain jommassa kummassa säännöstössä, on merkitty erikseen.

Sanasto ei sisällä teoksen aihetta kuvaavaa sanastoa esim. asiasanoja.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Kansalliskirjasto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. finto-posti@helsinki.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://www.kansalliskirjasto.fi/
Lisätietoa verkossa
  1. https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/palvelut/tiedonkuvailun-asiantuntijapalvelut/metatietosanasto
  2. https://www.kiwi.fi/display/Asiasanastotjaontologiat/Metatietosanaston+dokumentaatio
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 15.06.2020
Näytä muutoshistoria
Luotu 22.05.2019