Metatietosanasto


Metatietosanasto sisältää aineistojen kuvailussa tarvittavia termejä ja ilmauksia. Sanasto soveltuu myös käyttöliittymissä näkyvien otsikoiden valintaan.

Sanasto on jäsennelty RDA-tekstin ja FRBR-käsitemallin määrittelemälle entiteetti-suhde-rakenteelle.

Sanaston termien käyttö vakiinnuttaa kuvailevan metatiedon sanastoa, ja samalla yhtenäistää kuvailua tiedonhaun tuloksellisuuden edistämiseksi. Sanaston tarkoitus on myös helpottaa metatiedon tuottamista kokoamalla kuvailussa tarvittavaa sanastoa ja ilmauksia sekä selkeyttää näihin liittyviä käsitteitä.

Sanastossa on sekä ISBD- että RDA-kuvailusääntöjen mukaisia termejä ja ilmauksia. Ne termit ja ilmaukset, joita käytetään vain jommassa kummassa säännöstössä, on merkitty erikseen.

Sanasto ei sisällä teoksen aihetta kuvaavaa sanastoa esim. asiasanoja.

Data-aineistot (2)

Lisätiedot

Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. finto-posti@helsinki.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://www.kansalliskirjasto.fi/
Lisätietoa verkossa
  1. https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/palvelut/tiedonkuvailun-asiantuntijapalvelut/metatietosanasto
  2. https://www.kiwi.fi/display/Asiasanastotjaontologiat/Metatietosanaston+dokumentaatio
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Last modified 15.06.2020
Näytä muutoshistoria
Created on 22.05.2019
comments powered by Disqus