Metadataordlista

Metadataordlistan innehåller väsentliga termer och uttryck för beskrivning av material. Ordlistan lämpar sig även vid val av rubriker som visas i användargränssnitt. Ordlistan har utformats enligt den entitet-samband-struktur som fastställts för RDA-text och FRBR-begreppsmodellen. Genom användning av termerna i tesaurusen etableras terminologin för beskrivande metadata, och samtidigt förenhetligas beskrivningsarbetet för att främja effektiviteten vid informationssökning. Syftet med tesaurusen är också att underlätta produktion av metadata genom att samla terminologi och uttryck som behövs vid beskrivningsarbete samt att förtydliga därtill anknytande begrepp. Metadataordlistan innehåller termer och uttryck enligt både ISBD- och RDA-beskrivningsreglerna. De termer och uttryck som används endast i ettdera regelverket är separat utmärkta. Metadataordlistan innehåller inte terminologi som beskriver ett verks ämne, t.ex. ämnesord.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Nationalbilioteket
Administratörens e-post
  1. finto-posti@helsinki.fi
Administratörens webbplats https://www.kansalliskirjasto.fi/
Länkar till mer information
  1. https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/palvelut/tiedonkuvailun-asiantuntijapalvelut/metatietosanasto
  2. https://www.kiwi.fi/display/Asiasanastotjaontologiat/Metatietosanaston+dokumentaatio
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 15.06.2020
Visa ändringslogg
Skapad på 22.05.2019