Datamängder

Filter
ordlistor

3 datamängder hittades

  Allmän finländsk ontologi - ALLFO (på finska Yleinen suomalainen ontologia - YSO) är en trespråkig ontologi som innehåller huvudsakligen allmänbegrepp. ALLFO är uppbyggd utifrån de innehållsbeskrivningens behov och...

  Hela landet
  RDF LINKED OPEN DATA
  JSON
  HTML

  ALLFO-orter är en tvåspråkig ortnamnsterminologi för allmänt bruk. ALLFO-orter innehåller begrepp som hänvisar till bebyggelse-, administrativa och andra områden, samt naturgeografiska platser. Begreppen har valts...

  Hela landet
  RDF LINKED OPEN DATA
  JSON
  HTML

  Metadataordlistan innehåller väsentliga termer och uttryck för beskrivning av material. Ordlistan lämpar sig även vid val av rubriker som visas i användargränssnitt. Ordlistan har utformats enligt den...

  Hela landet
  JSON
  HTML
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).