ALLFO-orter

ALLFO-orter är en tvåspråkig ortnamnsterminologi för allmänt bruk. ALLFO-orter innehåller begrepp som hänvisar till bebyggelse-, administrativa och andra områden, samt naturgeografiska platser. Begreppen har valts särskilt utgående från behov för innehållsbeskrivning i minnesorganisationer. Terminologin omfattar både finländska och utländska, nutida och historiska ortnamn.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Nationalbilioteket
Administratörens e-post
  1. finto-posti@helsinki.fi
Administratörens webbplats https://www.kansalliskirjasto.fi/
Länkar till mer information
  1. https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/palvelut/tiedonkuvailun-asiantuntijapalvelut/yso-paikat
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 15.06.2020
Visa ändringslogg
Skapad på 22.05.2019