Pääkaupunkiseudun ilmanlaadun mittauspisteet ja typpidioksidin (NO2) vuosikeskiarvot

Mittauspisteet-aineisto sisältää pysyvät mittausasemat, siirrettävät mittausasemat ja passiivikeräimet sekä niissä mitatut typpidioksidin (NO2) vuosikeskiarvopitoisuudet (µg/m3) vuosilta 2004-2023.

Aineisto tuotetaan vuosittain. Uudet mittauspaikat ja -tulokset tuodaan kartalle vuosittain. Passiivikeräinmittaukset aloitettiin vuonna 2004.

Aineiston koordinaatisto on ETRS-GK25.

Aineistot löytyvät myös HSY:n karttapalvelusta.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. avoindata@hsy.fi
Ylläpitäjän verkkosivu http://www.hsy.fi/avoindata
Lisätietoa verkossa
  1. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/mista-saat-ilmanlaatutietoja/
  2. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 04.04.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 27.02.2017