Pääkaupunkiseudun ilmanlaadun mittauspisteet ja typpidioksidin (NO2) vuosikeskiarvot


Mittauspisteet-aineisto sisältää pysyvät mittausasemat, siirrettävät mittausasemat ja passiivikeräimet sekä niissä mitatut typpidioksidin (NO2) vuosikeskiarvopitoisuudet (µg/m3) vuosilta 2004-2019. Aineisto tuotetaan vuosittain. Uudet mittauspaikat ja -tulokset tuodaan kartalle vuosittain, kyseisen vuoden päätyttyä. Passiivikeräinmittaukset aloitettiin vuonna 2004.

Aineiston koordinaatisto on ETRS-GK25.

Aineistot löytyvät myös HSY:n karttapalvelusta.

Dataresurser (27)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  1. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/mista-saat-ilmanlaatutietoja/
  2. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Den ansvarigas e-post
  1. avoindata@hsy.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
comments powered by Disqus