Huvudstadsregionens mätpunkter för luftkvalitet och kvävedioxidens (NO2) årliga medelvärden

Mätpunktsmaterialet omfattar permanenta mätstationer, flyttbara mätstationer och passivinsamlare, samt de årliga genomsnittliga kvävedioxidhalterna (NO2) (μg/m3) som uppmätts i dem under åren 2004-2022.

Materialet produceras årligen. Nya mätplatser och -resultat sätts in på kartan årligen. Mätningarna med passivinsamlare inleddes 2004.

Materialets koordinatsystem är ETRS-GK25.

Materialen kan ses och laddas ner i HRM:s öppna karttjänst.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Administratörens e-post
  1. avoindata@hsy.fi
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Länkar till mer information
  1. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/mista-saat-ilmanlaatutietoja/
  2. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 06.04.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 27.02.2017