Helsingin seudun maanpeiteaineisto

Helsingin seudun maanpeiteaineistossa maanpinta on luokiteltu teihin ja rakennuksiin, muuhun vettä läpäisemättömään pintaan, vettä läpäisevään pintaan, eri korkuisiin kasvillisuusluokkiin, avokallioihin ja vesialueisiin. Maanpeiteaineistoa käytetään mm. hulevesiselvityksissä, ympäristön tilan seurannassa, opetuksessa ja tieteellisissä tutkimuksissa.

näytekuva

Aineiston tuotanto perustuu uusimpiin seudullisiin ortoilmakuviin ja kaupunkien omiin paikkatietoaineistoihin ja pistepilviin. Aineisto on tuotettu HSY:n johdolla ja yhdessä kaupunkien kanssa kahden vuoden välein, vuodesta 2014 alkaen.

Helsingin seudun maanpeiteaineisto on avointa dataa. Aineistoa voi katsella avoimen datan karttapalvelussamme. Se on saatavilla avoimista rajapinnoistamme, ja jos haluaa aineiston tietyltä alueelta, tilauksen voi lähettää osoitteeseen sepe@hsy.fi. Aineisto on saatavilla vektori- ja rasteriformaatissa, ja se on ETRS-GK25 -koordinaattijärjestelmässä (EPSG:3879). Vektoriaineistot on jaettu maanpeiteryhmittäin omiksi tasoikseen ja rasteriaineistot 2,5 km ruutuihin.

Aineistot ja niiden tuotantomenetelmät on kuvattu tarkemmin kunkin aineiston loppuraportissa, jotka löytyvät alta. Saatavilla on myös latvuspeittoa kuvaava versio, jossa ortoilmakuvilta havaittua puustoa ei ole leikattu teillä tai rakennuksilla, jolloin teiden tai rakennusten yllä olevat latvukset erottuvat.

Helsingin seudun maanpeiteaineiston hyödyntämisesimerkkejä >>

2022

Vuoden 2022 aineistossa käytettiin maanpeitteen tunnistamisessa ensimmäistä kertaa tekoälyä, mikä mahdollisti iteratiivisen tuotantoprosessin ja hiekka- ja asfalttipintojen luokittelun parantamisen tuotannon aikana. Tarkan luokittelun ja pienimmän kartoitettavan yksikön pinta-alarajan seurauksena vuoden 2022 aineistossa kuitenkin korostuu matala kasvillisuus puuston kustannuksella. Aineisto kattaa Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisen, Kirkkonummen ja Järvenpään alueet.

Helsingin seudun maanpeiteaineisto 2022:n esittämisen yhteydessä käytetään seuraavaa viittausta: Helsingin seudun maanpeiteaineisto © HSY ja alueen kunnat 2022; tausta-aineistot: © Maanmittauslaitos 2022, © Väylävirasto, Digiroad 2022

Ohjeet:

Lataa karttalehtijaot:

Vuoden 2022 aineiston esikatselu ja tiedostolataus HSY:n karttapalvelussa

2020

Vuosien 2020 ja 2018 aineistot on tuotettu keskenään täysin samalla menetelmällä. Lopputuotteissa on kuitenkin merkittäviä eroavaisuuksia, sillä vuoden 2020 maanpeiteaineiston taustalla oleva ortoilmakuva on kuvattu myöhemmin kesällä kuin edellinen kuva, minkä vuoksi kuvissa esiintyy huomattavasti enemmän varjoja, jotka osittain hankaloittavat kuvatulkintaa ja maanpeitteen luokittelua. Vuoden 2020 aineistossa ei ole tausta-aineistona Ruokaviraston peltolohkorekisteriä, mikä osaltaan selittää eroavaisuuden vuoden 2018 aineistoon myös.

Helsingin seudun maanpeiteaineisto 2020:n esittämisen yhteydessä käytetään seuraavaa viittausta: Helsingin seudun maanpeiteaineisto © HSY ja alueen kunnat 2020; tausta-aineistot: © Maanmittauslaitos 2020, © Väylävirasto, Digiroad 2020

Ohjeet:

Lataa karttalehtijaot:

Vuoden 2020 aineiston esikatselu ja tiedostolataus HSY:n karttapalvelussa

2018

Kirkkonummen osalta vuoden 2018 maanpeiteaineisto koostuu osittain vuoden 2016 aineistosta. Indeksikartasta voi tarkistaa aineistolähdejaon. Liitosraja on vektoriaineistoissa toteutettu siten, että vuoden 2018 luokittelutulos on yhdistetty vuoden 2016 aineistoon sulauttamalla saman ryhmän kohteet yli liitosrajan 10 cm toleranssilla siten, että vain vuoden 2018 kohteiden geometriat saivat liikkua.

Seudullinen maanpeiteaineisto 2018:n esittämisen yhteydessä käytetään seuraavaa viittausta: Seudullinen maanpeiteaineisto: © HSY ja alueen kunnat 2018; tausta-aineistot: © Maanmittauslaitos 2018, © Liikennevirasto, Digiroad 2018, © Maaseutuvirasto 2018

Ohjeet:

Lataa karttalehtijaot:

2016

Eteläisen Espoon alueelta tuotettiin vastaavanlainen maanpeiteaineisto, jonka tuotantoprosessissa hyödynnettiin kuntien ja MML:n Lidar-aineistojen sijasta monikanavalaserkeilaimella (Titan) tuotettua tiheämpää pistepilveä. Tämä aineisto aluerajauksineen on myös saatavilla.

Seudullinen maanpeiteaineisto 2016:n esittämisen yhteydessä käytetään seuraavaa viittausta: Seudullinen maanpeiteaineisto: © HSY ja alueen kunnat 2016; tausta-aineistot: © Maanmittauslaitos 2015, © Liikennevirasto, Digiroad 2016 © Maaseutuvirasto 2016, © HSL 2016

Ohjeet:

Lataa karttalehtijaot:

2014

Seudullinen maanpeiteaineisto 2014:n esittämisen yhteydessä käytetään seuraavaa viittausta: Seudullinen maanpeiteaineisto: © HSY ja alueen kunnat 2014; tausta-aineistot: © Maanmittauslaitos 2013, © Liikennevirasto, Digiroad 2013.

Ohjeet:

Lataa karttalehtijaot:

Paljaan maan ja muun vettä läpäisemättömän pinnan hankalan erotuskyvyn vuoksi vuoden 2014 aineiston kohdalla HSY teetti myös toisen ilmakuvatulkinnan samoilla lähtöaineistoilla, mutta eri menetelmällä. Uusintaluokittelussa on ohjatulla luokittelulla kartoitettu ainoastaan paljas maa sekä muu vettä läpäisemätön pinta. Lisätiedustelut: sepe@hsy.fi​​.

Huom. Latauslinkin kautta aukeaa rajapinnan osoite, jota voi lukea siihen soveltuvilla ohjelmistoilla (kuten QGissillä). Aineisto ei avaudu selaimeen näkyviin.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. avoindata@hsy.fi
Ylläpitäjän verkkosivu http://www.hsy.fi/avoindata
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 01.03.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 28.10.2015