2021 Excel

URL: https://avoidatastr.blob.core.windows.net/avoindata/AvoinData/9_Kartat/PKS%20postinumeroalueet/Excel/PKS_Postinumeroalueet_2021.xlsx

Tietoaineiston yhteenvedosta

​​​Pääkaupunkiseudun postinumeroalueet -aineisto on tuotettu HSY:ssä yhdessä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien kanssa. Aineisto sisältää tarkat aluerajaukset ja tiedot postinumeroista sekä toimipaikoista.

Postinumeroaluerajaukset on tuotettu pitkälti kuntien omien rajausten pohjalta, jolloin ne ovat kuntien omien postinumeroaluerajausten kanssa yhteensopivia. Yhtenäistetyn aineiston tarkkuus vaihtelee hieman kunnittain johtuen lähtötiedoista ja ylläpitokäytännöistä. Postinumeroalueet eivät ole sidoksissa hallinnollisiin jakoihin, joten ne sijoittuvat paikoitellen useamman kunnan alueelle. Aineisto sisältää tiedot postinumeroista ja postitoimipaikoista. Lisäksi aineistoon on lisätty Tilastokeskuksen avoimesta postinumeroalueaineistosta alueiden viitteelliset nimet.

Vuoden 2019 osalta on tarjolla myös rantaviivalla leikattu aineisto. Tämä soveltuu paremmin visualisointeihin, joissa ei haluta ottaa mukaan merialueita. Leikkaus on tehty Seutukartan meriaineistolla.

Aineistot ovat valmistuneet kunkin vuoden alkupuolella.

Rajapinnan osoite: https://kartta.hsy.fi/geoserver/wfs

Aineiston esikatselu ja lataus HSY:n karttapalvelussa.

Lähde: Pääkaupunkiseudun postinumeroalueet

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Viimeksi päivitetty
17. kesäkuu, 2021
Luotu
17. kesäkuu, 2021
Muoto
XLSX
Lisenssi
CC-BY-4.0

Tekniset lisätiedot

Nimi
2021 Excel
Sijaintikoordinaattien muoto
SHA256
-