Pääkaupunkiseudun postinumeroalueet

2017 kml

Tietoaineiston yhteenvedosta

​​​Pääkaupunkiseudun postinumeroalueet -aineisto on tuotettu HSY:ssä yhdessä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien kanssa. Aineisto sisältää tarkat aluerajaukset ja tiedot postinumeroista sekä toimipaikoista.

Postinumeroaluerajaukset on tuotettu pitkälti kuntien omien rajausten pohjalta, jolloin ne ovat kuntien omien postinumeroaluerajausten kanssa yhteensopivia. Yhtenäistetyn aineiston tarkkuus vaihtelee hieman kunnittain johtuen lähtötiedoista ja ylläpitokäytännöistä. Postinumeroalueet eivät ole sidoksissa hallinnollisiin jakoihin, joten ne sijoittuvat paikoitellen useamman kunnan alueelle. Aineisto sisältää tiedot postinumeroista ja postitoimipaikoista. Lisäksi aineistoon on lisätty Tilastokeskuksen avoimesta postinumeroalueaineistosta alueiden viitteelliset nimet.

Vuoden 2019, 2022 ja 2023 ja osalta on tarjolla myös rantaviivalla leikattu aineisto. Tämä soveltuu paremmin visualisointeihin, joissa ei haluta ottaa mukaan merialueita. Leikkaus on tehty Seutukartan meriaineistolla.

Aineistot ovat valmistuneet kunkin vuoden alkupuolella.

Rajapinnan osoite: https://kartta.hsy.fi/geoserver/wfs

Aineiston esikatselu ja lataus HSY:n karttapalvelussa.

Lähde: Pääkaupunkiseudun postinumeroalueet

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto KML
Katettu ajanjakso -
Data viimeksi päivitetty 25. toukokuuta 2020
Metatieto viimeksi päivitetty 29. elokuuta 2023
Luotu 25. toukokuuta 2020
SHA256 -