Päällysteen korjausluokka

Velho-järjestelmän Päällysteen korjausluokka-kohdeluokka kuuluu Luokitusrekisterin Kunnossapitoluokitukset-tietokokonaisuuden alle. Päällysteen korjausluokka-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 150 Päällysteiden ylläpitoluokka. Päällysteiden korjausluokat määräytyvät tänä vuonna julkaistun Päällystettyjen teiden korjauksen toimintalinjat mukaisesti (kohta 2.2.2). Lisätietoa löytyy seuraavasta linkistä: https://julkaisut.vayla.fi/pdf11/vo_2021-10_paallystettyjen_teiden_web.pdf. Korjausluokat määritellään toimintalinjan määritysten mukaisesti. Päällysteen korjausluokat ovat ns. jatkuvasti voimassa olevia eli ei määritetä joka vuosi erikseen. Kuitenkin luokkiin voidaan tehdä tarkistuksia tarpeen vaatiessa, jos ympäristössä (esim. rakennetaan tai parannetaan tietä tai liikenne oleellisesti muuttuu).

Velhon aineistojen ominaisuustietokuvaukset löytyvät täältä: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Väylävirasto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. paikkatieto@vayla.fi
Viimeksi muokattu 15.12.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 25.10.2021