Päällystystoimenpide (Tierekisterin tietolaji 331)

Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

Tieto rekisteröidään aina, kun 1-ajorataiselle tielle on molempien kaistojen tai 2-ajorataisella tiellä on kaistan leveydelle tehty uusi kulutuskerros tai kulutuskerroksen uusimista vuodella parilla lykkäävä korjaustoimenpide. Korjaustoimenpiteitä ovat urapaikkaus ja vauriopaikkaus. Yksittäisiin reikiin tai halkeamiin kohdistuvia paikkauksia ei huomioida. Ts. tierekisteriin viedään kaikki päällystystoimenpiteet sekä yhtenäiset, yli 100 metriä pitkät osuudet, jotka on korjaustoimenpiteen avulla saatettu hyvään kuntoon.

Tierekisteriin viedään päällystetyypin, käytetyn työmenetelmän sekä materiaalin ominaisuuksien suhteen yhtenäiset osuudet. Kuitenkin lyhyt (alle 100 m) korjaustoimenpide (UP, UREM, VP), joka ei liity mihinkään pidempään kokonaisuuteen, jätetään rekisteröimättä.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Väylävirasto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. paikkatieto@vayla.fi
Viimeksi muokattu 07.09.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 02.02.2017