Piensolutukiasemat

Aineisto liittyy Väyläviraston selvitykseen "5G-piensolutukiasemien tarve ja sijoittamisen ehdot vilkasliikenteisen tien tai radan läheisyydessä". (https://www.doria.fi/handle/10024/185336)

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Väylävirasto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. paikkatieto@vayla.fi
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 13.12.2022
Näytä muutoshistoria
Luotu 13.12.2022

Anna palautetta

comments powered by Disqus