SADe-ohjelman esteettömyystoimintamalli

Toimintamalli kuvaa miten esteettömyys huomioidaan sähköisiä tieto- ja viestintätek-niikkaan perustuvia palveluja rakennettaessa. Toimintamalli kattaa suunnittelun, kehit-tämistyön ja palvelujen ylläpidon elinkaaren eri vaiheet. Toimintamalli on rakennettu hanketason tarpeisiin ja sisältää näkökulmat esteet-tömyyden toiminnallisiin ja taloudellisiin perusteluihin palvelutoteutuksessa sekä palveluiden suunnittelussa ja teknisessä toteutuksessa sovellettaviin menetelmiin ja työkaluihin.

Toimintamalli on ensisijaisesti tuotettu tukemaan SADe-ohjelman hankkeita. Toiminta-malli on lisäksi käytettävissä muille tahoille ja vapaasti hyödynnettävissä suosituksena ja apuneuvona myös SADe-ohjelman ulkopuolella. (05.11.2013)

Aineistolinkit (1)

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Avainsanat
Tietoaineiston tyyppi Interoperability tools
Kansainväliset vertailut
Ylläpitäjä Salla Salmi
Ylläpitäjän sähköpostiosoite Salla Salmi
Ylläpitäjän verkkosivu
Omistaja SADe-ohjelma, valtiovarainministeriö, JulkICT
Sisältötyyppi
Maantieteellinen kattavuus
Lisätietoa verkossa
  Lähde
  Laatija Salla Salmi
  Laatijan sähköpostiosoite Salla Salmi
  Päivitystiheys
  Voimassa alkaen
  Voimassa päättyen
  comments powered by Disqus
  yhteentoimivuus
  suositukset
  ohjeet
  Muu
  Anna palautetta
  Aineistolinkin laatu
  Metatietojen laatu

  SADe-ohjelman esteettömyystoimintamalli

  Seuraajat
  0
  Viimeiset 30 päivää, päivitetään päivittäin
  Latauksia vuonna 2018: 15
  Sivunäyttöjä kaikkiaan: 41
  Latauksia kaikkiaan: 4
  Viimeksi muokattu: 15.01.2018
  Luotu: 25.08.2014

  Näytä muutoshistoria >