SADe-ohjelman esteettömyystoimintamalli

Toimintamalli kuvaa miten esteettömyys huomioidaan sähköisiä tieto- ja viestintätek-niikkaan perustuvia palveluja rakennettaessa. Toimintamalli kattaa suunnittelun, kehit-tämistyön ja palvelujen ylläpidon elinkaaren eri vaiheet. Toimintamalli on rakennettu hanketason tarpeisiin ja sisältää näkökulmat esteet-tömyyden toiminnallisiin ja taloudellisiin perusteluihin palvelutoteutuksessa sekä palveluiden suunnittelussa ja teknisessä toteutuksessa sovellettaviin menetelmiin ja työkaluihin.

Toimintamalli on ensisijaisesti tuotettu tukemaan SADe-ohjelman hankkeita. Toiminta-malli on lisäksi käytettävissä muille tahoille ja vapaasti hyödynnettävissä suosituksena ja apuneuvona myös SADe-ohjelman ulkopuolella. (05.11.2013)

Aineistolinkit (1)

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Avainsanat
Tietoaineiston tyyppi Interoperability tools
Kansainväliset vertailut
Ylläpitäjä Salla Salmi
Ylläpitäjän sähköpostiosoite Salla Salmi
Ylläpitäjän verkkosivu
Omistaja SADe-ohjelma, valtiovarainministeriö, JulkICT
Maantieteellinen kattavuus
Lisätietoa verkossa
  Lähde
  Laatija Salla Salmi
  Laatijan sähköpostiosoite Salla Salmi
  Päivitystiheys
  Voimassa alkaen
  Voimassa päättyen
  comments powered by Disqus