Suomen maakunnat 2021 vuoden 2018 maakuntakoodeilla

Tämä kartta-aineisto esittelee vuonna 2021 voimaan astuvaa maakuntajakoa vuoden 2018 maakuntakoodeilla. Aineisto perustuu Valtioneuvoston syyskuussa 2018 tarjoamaan tietoon ja voi vielä muuttua. Lisätietoa aiheesta on saatavilla Valtioneuvoston verkkosivuilta osoitteesta https://alueuudistus.fi/maakunnat2021. Aineisto on yhteensopiva MML:n Kuntajako -aineistojen kanssa.

Georeferoitu aineisto on ladattavissa mittakaavoissa 1:100 000, 1:250 000, 1:1 000 000 sekä 1:4 500 000 kahtena eri versiona: pelkät maa-alueet esitettynä sekä maa- ja merialueet yhdistettynä. Georeferoitu aineisto on pakatussa muodossa. Lisäksi aineiston saa georeferoimattomana PDF-tiedostona.

Aineiston tiedostomuodot: 1) MapInfo MIF/MID 2) ESRI Shapefile 3) PDF -tiedosto kolmena eri versiona (tietosisältö suluissa):

Väritetty A3 (Eri maakunnat toisistaan eriävillä väreillä, maakuntien rajat punaisella, kuntien rajat mustalla, kuntien nimet, vuoden 2018 maakuntakoodit ja kaupungit pistemäisinä)

Väritetty A4 (Sama tietosisältö kuin väritetty A3)

Musta-valkoinen A4 (Maakuntien rajat vahvistetulla mustalla viivalla, kuntien rajat ohuella mustalla viivalla, vuoden 2018 maakuntakoodit, ei kuntien nimiä eikä kaupunkeja pisteinä)

Data-aineistot (5)

Lisätiedot

Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. tilaustehtavat@maanmittauslaitos.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://www.maanmittauslaitos.fi/
Lisätietoa verkossa
  1. https://alueuudistus.fi/maakunnat2021
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen 18.09.2018
Voimassa päättyen
Viimeksi muokattu 15.06.2020
Näytä muutoshistoria
Luotu 18.10.2018

Anna palautetta

comments powered by Disqus