Tampereen keskustan maksulliset pysäköintialueet

Aineistosta löytyvät Tampereen keskusta-alueen ja Kaupin Kuntokadun alueen yleisillä katu- ja pysäköintialueilla olevat maksulliset pysäköintipaikat. Lisäksi aineistosta löytyy mm. keskusta-alueella olevat asukas- ja yrityspysäköintipaikat sekä eri käyttäjäryhmille tarkoitetut paikat. Pysäköintilaitosten (yleiset) ominaisuustiedoissa on vain paikkamäärä.

Aineistoa päivitetään pysäköintiä koskevien päätöksien toteutumisen jälkeen.

Ominaisuustiedot:

 • ALUEEN_NUMERO: pysäköintialueen yksilöivä numero.
 • KOHDETYYPPI: K = kadunvarsipysäköintialue E = erillinen pysäköintialue I = Inva -pysäköintialue L = linja-autojen pysäköintialue T = taksiasema M = moottoripyörien pysäköintialue P = yleinen pysäköintilaitos
 • PAIKKATYYPPI: Pysäköintipaikan suunta suhteessa ajorataan (huom. ominaisuustieto puuttuu laajoilta pysäköintialueilta). S = ajoradan suuntaisesti V = viistossa ajorataan nähden K = kohtisuorassa ajorataan nähden
 • PAIKKOJEN_LUKUMAARA: henkilöautojen arvioitu paikkamäärä (kadun suuntaisissa paikoissa pituus 6 m/h-auto).
 • RAJOITUSTYYPPI: alueen arkipäivän rajoituksen mukaan. M = maksullinen pysäköinti K = kiekkopysäköinti L = pysäköintikielto osan vuorokaudesta Tyhjä = pysäköinti rajoittamaton
 • YOPYSAKOINTIKIELTO: kielto on yleensä voimassa vain talviaikana. 1 = Kyllä 0 = Ei
 • HINTA: euroa/tunti (määräytyy maksuvyöhykkeen mukaan).
 • MAX_AIKA = Pisin sallittu pysäköintiaika tunneissa.
 • RAJ_AIKA_ALKAA_ARK = rajoitusaika alkaa arkisin (kellonaika tunneissa).
 • RAJ_AIKA_PAATTYY_ARK = rajoitusaika päättyy arkisin (kellonaika tunneissa).
 • RAJ_AIKA_ALKAA_LA = rajoitusaika alkaa lauantaisin (kellonaika tunneissa).
 • RAJ_AIKA_PAATTYY_LA = rajoitusaika päättyy lauantaisin (kellonaika tunneissa).
 • RAJ_AIKA_ALKAA_SU = rajoitusaika alkaa sunnuntaisin (kellonaika tunneissa).
 • RAJ_AIKA_PAATTYY_SU = rajoitusaika päättyy sunnuntaisin (kellonaika tunneissa).
 • ASUKASPYSAKOINTI: 1 = Pysäköinti sallittu asukas- ja yrityspysäköintitunnuksella. 0 = Ei erillistä asukas- ja yrityspysäköintiä.
 • TALVIKUNNOSSAPITO: Talviaikaan voimassa oleva pysäköityjen autojen siirtokehotus. Kentän arvo on 0, jos siirtokehotusta ei ole. Jos alueella on siirtokehotus, on kentän arvo kaksinumeroinen kokonaisluku, jonka ensimmäinen luku kertoo suoritetaanko talvihoitotoimenpiteet parittomilla (1) vai parillisilla (2) viikoilla. Jälkimmäinen numero kertoo viikonpäivän, jona siirtokehotus on voimassa. Numero 1 vastaa maanantaita, numero 2 tiistaita jne. Numero 24 esimerkiksi tarkoittaa siirtokehotusta parillisen viikon torstaina. (Keskustassa esiintyy vain arvot 12, 13 ja 23)
 • MAKSUVYOHYKE: 1, 2 tai 3. Keskusta on jaettu maksuvyöhykkeisiin. Jako perustuu siihen, kuinka pitkäksi aikaa ajoneuvon voi alueelle pysäköidä.
 • MUUTA: Muuta alueeseen liittyvää tietoa kuten esim. pysäköintiaikaan tai sallittuihin ajoneuvoihin liittyvät poikkeukset, sekä myös pysäköintialueeseen liittyvät päätökset.
 • PAIVITYS_PVM: Viimeisimmän pysäköintialuetta koskevan muutoksen päivämäärä ja tietojen päivittäjä (huom. ominaisuustieto puuttuu alueilta, jotka eivät ole muuttuneet vuoden 2011 jälkeen).

Aineiston natiivi koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878). WFS-palvelun kautta aineistoa voidaan kutsua useissa eri formaateissa (esim. JSON, CSV) osoitteen outputFormat-parametrilla.

Taustajärjestelmänä toimii GeoServer, jonka WFS-rajapinnan ominaisuuksista on olemassa tarkempi dokumentaatio.

Aineisto on myös katseltavissa Tampereen paikkatietopalvelussa.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Tampere
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
 1. joonas.dukpa@tampere.fi
Viimeksi muokattu 15.06.2020
Näytä muutoshistoria
Luotu 26.11.2014