Tutkihankintoja.fi-palvelun data (valtion ja kuntien ostolaskut)

  • Kokoelma: Avoin data
  • Ylläpitäjä: hansel

Tutkihankintoja.fi-palvelun data

Aineisto koostuu Tutkihankintoja.fi-sivuston valtion ja kuntien ostolaskudatasta. Aineistoon kuuluvat kaikki valtion hankintoihin liittyvät ostolaskut vuoden 2016 alusta alkaen. Poikkeuksen muodostavat Suojelupoliisi, rajavartiolaitos, poliisihallitus sekä puolustusministeriön hallinnonala, joiden hankinnat eivät ole mukana aineistossa. Kunnista mukana ovat toistaiseksi Helsinki ja Vantaa.

Aineisto koostuu valtion budjettitalouteen kuuluvien kirjanpitoyksiköiden hankintojen ostolaskujen tiedoista. Budjettitalouteen kuuluvat valtion ministeriöt sekä valtion eri hallinnonaloilla toimivat virastot ja laitokset. Lisäksi aineistossa on mukana valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy:n hankinta-aiheiset ostolaskut. Kunnista mukana on Helsingin ja Vantaan ostolaskut. Helsingin osalta mukana on hankintamenot 2018 alusta alkaen ja näitä päivitetään kuukausittain. Vantaan osalta mukana on toistaiseksi vuosien 2016 - 2018 hankintamenot.

Valtion osalta palveluun on poimittu kaikki sellaiset ostolaskut, jotka on kirjattu valtion hankintatileille*. Laskut ovat käyneet läpi hyväksymis- ja tarkastuskierrot, mutta mikäli laskuille on tämän jälkeen tehty korjauksia tai ne on poistettu kirjanpidosta, ei tieto korjaannu enää tähän aineistoon. Kuntien osalta vastaava aineisto on saatu kirjanpidosta, josta mukaan on rajattu hankinnoiksi määriteltävät menot.

Valtion julkaistava aineisto on yhdistelty laskujen otsikkotasoisista ja tiliöintirivitasoisista tiedoista. Aineistossa yksi rivi vastaa siis laskun yhden tiliöintirivin tietoja, ja yhdellä laskulla tiliöintirivejä voi olla useita. Aineistoa on rikastutettu tiedolla hallinnonalasta. Mikäli alkuperäisessä laskussa on ollut toimittajan Y-tunnus, on se tuotu myös tähän aineistoon. Käsittelyn helpottamiseksi liikekirjanpidon tilit on ryhmitelty myös eri hankintakategorioihin ja tuote-/palveluryhmiin.

Julkaistavan aineiston tietokentät

· lasku_id (ostolaskujärjestelmän antama yksilöivä tunnus laskulle)

· hankintayksikko (valtion osalta kirjanpitoyksikkö, kuntien osalta toimialue/virasto) ja hankintayksikko_tunnus (valtion osalta sama kuin Valtiokonttorin ylläpitämässä listauksessa)

· ylaorganisaatio (valtion osalta hallinnonala, kuntien osalta kunta tai kaupunki) ja ylaorganisatio_tunnus (valtion osalta sama kuin Valtiokonttorin ylläpitämässä listauksessa)

· sektori (onko kyseessä valtio vai kunta)

· toimittaja_nimi ja toimittaja_y_tunnus

· tili (valtion/kunnan liikekirjanpidon tili)

· hankintakategoria (lkp-tiliin perustuva hankintojen kategorisointi)

· tuote_palveluryhma (lkp-tiliin perustuva hankintojen tarkempi kategorisointi)

· tositepvm

· tiliointisumma

Salatut tiedot

Aineistoon eivät kuulu lain perusteella salaisiksi määritellyt hankinnat. Lisäksi joitain toimittajatietoja on anonymisoitu julkisuuslain perusteella. Anonymisoinnissa toimittajan nimi ja Y-tunnus on korvattu termillä ”Salassa pidettävä”.

Toimittajatiedot on anonymisoitu myös sellaisilta laskuriveiltä, joilla laskuttajana on yksityishenkilö. Anonymisointi on tehty myös siinä tapauksessa, ettei ole ollut mahdollista määrittää, onko kyseessä toiminimi vai yksityishenkilö. Näissä tapauksissa nimen kohdalla lukee ”Toimittajatietoa ei julkaista”. Anonymisoinnin teknisen toteutuksen takia joissain tapauksissa on saatettu anonymisoida myös sellaista tietoa, joka ei ole salassa pidettävää.

Aineisto on jaettu vuosittaisiin tiedostoihin, ja sitä päivitetään noin kuukausittain. Saman aineiston pohjalta toteutettu visualisoitu verkkosivusto on tarkasteltavissa osoitteessa Tutkihankintoja.fi.

*Valtion hankintatilit on listattu Valtion hankintatoimen kehittämishankkeen (HANKO) loppuraportin liitteessä 7, sivuilla 91 - 93.

Muutosloki

6.10.2017

· julkaistu päivitetyt tiedostot (v02)

· 2017 kattavuus nyt 5.10.2017 asti

13.12.2017

· julkaistu päivitetyt tiedostot (v03)

· 2017 kattavuus nyt 11.12.2017 asti

· Aineistoon lisätty uutena organisaationa Hansel Oy:n laskut (ml. 2016)

22.1.2018

· julkaistu päivitetyt tiedostot (v04)

· tiedostomuoto korjattu muotoon tsv, vastaten datan sisältöä

· julkaistu ensimmäinen vuoden 2018 tiedosto

14.6.2018

· julkaistu päivitetyt tiedostot (v05)

9.10.2018

· julkaistu päivitetyt tiedostot, myös kieliversiot (englanti ja ruotsi)

· päivitetty kenttien nimet koneluettavampaan muotoon (snake case, ei ääkkösiä)

· luovuttu aineiston versionumeroinnista

13.11.2018

· julkaistu päivitetyt tiedostot

29.1.2019

· julkaistu 2019 ensimmäiset luvut

· julkaistu päivitetyt tiedostot

15.3.2019

· julkaistu päivitetyt tiedostot

· korjattu 2018 ja 2019 datoissa virheellisesti tuplana ollut data (näiden osuus melko pieni)

5.4.2019

· julkaistu päivitetyt tiedostot

25.4.2019

· julkaistu päivitetyt tiedostot

5.7.2019

· julkaistu päivitetyt tiedostot

7.10.2019

· julkaistu päivitetyt tiedostot

14.4.2020

· julkaistu päivitetyt tiedostot

· muutettu aineiston nimi vastaamaan päivitettyä sisältöä (myös HKI ja Vantaa mukana)

· luovuttu data-tiedostojen kieliversioista ja julkaistu hankintayksiköiden ja kategorioiden käännökset erillisenä tiedostoina

18.6.2020

· julkaistu päivitetyt tiedostot

· siirrytty käyttämään Avoindata.fi APIa tiedostojen uploadaamisessa

· päivityssykli jatkossa sama kuin Tutkihankintoja.fi-sivustolle, eli joka maanantai

Data-aineistot (7)

Lisätiedot

Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. analyysipalvelut@hansel.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://tutkihankintoja.fi/
Lisätietoa verkossa
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen 06.09.2017
Voimassa päättyen
Viimeksi muokattu 18.10.2021
Näytä muutoshistoria
Luotu 06.09.2017

Anna palautetta

comments powered by Disqus