Työsuojelun kokonaisarkkitehtuuri

Työsuojelun kohdealue on osa terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuria, josta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Työsuojelun kohdealueen toimintaan ja tiedonhallintaan vaikuttavat sosiaali- ja terveysministeriön kokonaisarkkitehtuuri sekä työsuojelun laajan sisällön vuoksi useiden muiden eri toimijoiden arkkitehtuurit mm. aluehallintoviraston, muiden ministeriöiden ja viranomaisten arkkitehtuurit.

Tällä työsuojelun kohdealueen kokonaisarkkitehtuurin ylätason kuvauksella mallinnetaan työsuojelun toimintaperiaatteet Suomessa STM:n työ- ja tasa-arvo-osaston ja työsuojeluvalvonnan näkökulmasta. Ylätason kuvauksessa keskitytään erityisesti työsuojeluhallinnon virkamiestyön näkökulmaan sekä kuvataan työsuojeluhallinnon toiminnan nykytilannetta, kehittymistarpeita ja tiedonhallintaa. Työsuojelun kohdealueen keskeiset toimintakokonaisuudet ovat työsuojelun valvonta, työsuojelun säädösvalmistelu ja työsuojelun kehittäminen, jotka sisällöllisesti koskettavat Suomessa kaikkia toimialoja ja työpaikkoja. Työpaikkojen tieto- ja osaamistarpeiden näkökulmasta keskeisiksi sisällöiksi muodostuvat työolosuhteet, työolot, työterveys ja -tapaturmat, työsuojelu työpaikalla, harmaa talous, markkinavalvonta ja työsuojeluviranomaisen toiminta työpaikalla (www.tyosuojelu.fi).

Työsuojelun kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri on perusta työsuojelun toiminnan ja tiedonhallinnan jatkuvalle parantamiselle ja virkamiestyön laadun parantamiselle.

Vuonna 2016 tuotettiin työsuojelun kokonaisarkkitehtuurin toiminta-arkkitehtuurin ylätasonkuvaus, joka on ensimmäinen kohdealueen arkkitehtuurikuvaus. Ylätason kuvaus päivitettiin vuonna 2020 osana tiedonhallintalain toimeenpanoa. Tavoitteena on päivittää ja kehittää arkkitehtuurikuvausta osana toiminnan suunnittelua.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Yhteentoimivuuden kuvaukset ja ohjeet
Ylläpitäjä Sosiaali- ja terveysministeriö
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. tton.posti.stm@gov.fi
Viimeksi muokattu 20.05.2022
Näytä muutoshistoria
Luotu 20.12.2016