Löytyi 10 tietoaineistoa

 • Arkkitehtuurin käyttö hankkeissa ja projekteissa -ohje

  Tämä dokumentti on ohje, miten arkkitehtuuria käytetään terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen keskeisissä hankkeissa ja projekteissa. Ohje on tarkoitettu erityisesti hankkeiden tai projektien ohjausryhmille, arkkitehtuurivastaaville ja projektipäälliköille sekä hankeen tai projektin arkkitehtuurin mukaisuutta valvovalle pääarkkitehdille ja arkkitehtuuriryhmälle sekä koordinointiryhmälle....
 • Ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköt

  Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö on ympäristöterveydenhuollon viranhaltijoista koostuva hallinnollinen yksikkö, joka hoitaa ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvia viranomaistehtäviä kunnassa tai usean kunnan yhteistoiminta-alueella. Valvontayksikkötiedot omistaa Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja niitä hallinnoidaan Valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmällä (VYHA), jonka...
 • Terveyden ja hyvinvinnin kohdealueen tietovarantojen esiselvitys

  Tietovarantojen esiselvitys -projektin tavoitteena oli tuottaa kohdealuetasoinen kokonaiskuva tietovarannoista ja jäsentää kohdealueella tarvittavaa tietoarkkitehtuurityötä. (01.10.2013)
 • Terveyden ja hyvinvoinnin avoimen datan suunnitelma

  Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen avoimen datan suunnitelma esittää yhteenvedon kohdealueen keskeisten tietovarantojen avoimen datan tilanteesta ja suunnitelmista datan avaamiseksi. (23.01.2014)
 • Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen KA hallintamalli

  Tämä dokumentti kuvaa Terveyden ja hyvinvoinnin -kohdealueen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin. Hallintamallilla tarkoitetaan arkkitehtuurityön toiminta- ja ohjausmallia sekä tähän liittyviä organisatorisia rakenteita. Hallintamallia noudatetaan STM:n hallinnonalalla ministeriössä, virastoissa ja laitoksissa sekä kohdealueen osa-alueilla. Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen...
 • Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen arkkitehtuurikäsikirja

  Tämä käsikirja on ohje kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen STM:n hallinnonalan virastoissa ja laitoksissa, kohdealueen osa-alueilla tai laajoissa hankkeissa, joissa laaditaan koko JHS179 viitekehyksen mukainen kokonaisarkkitehtuuri. Dokumentti on tarkoitettu näiden organisaatioiden, osa-alueiden ja hankkeiden pääarkkitehtien ja muiden arkkitehtituurien laatimisessa mukana olevien henkilöiden...
 • Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen avoimen datan palvelut

  Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueella on toteutettu osana kohdealueen avoimen datan suunnittelutyötä nykyisin avoinna olevien palveluiden kartoitus- ja kuvaustyö. Kartoitus pohjautuu kohdealueella määriteltyihin avoimen datan periaatteisiin sekä tehtyyn tietovarantokartoitukseen ja tietovarantojen luokitukseen niiden avattavuuden mukaan. Kohdealueen kaikkiaan 150:stä tietovarannosta on...
 • Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri

  Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri on kuvaus nykytilasta vuonna 2015 sekä keskeisimpien kehittämiskohteiden kuvaus. Terveyden ja hyvinoinnin kokonaisarkkitehtuuri jakautuu useaan osa-alueeseen sekä STM:n hallinnonalan laitosten ja virastojen omiin organisaatiokohtaisiin kokonaisarkkitehtuureihin. Tässä dokumentissa kuvattu yhteinen kokonaisarkkitehtuuri luo...
 • Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen organisaatio ja toimipaikkatietojen ark...

  Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kansallisia organisaatio- ja toimipaikkatietovarantoja. Raportissa esitetään nykytilan yhteenveto ja tunnitetut kehitystarpeet. Lisäksi esitetään tavoitetilan linjaukset ja suunnitelma kohdealueen organisaatio- ja toimipaikkatietojen ylläpidon keskittämisestä tiettyihin tietovarantoihin ja nimetyille organisaatiolle. Kunkin...
 • Työsuojelun kokonaisarkkitehtuuri

  Työsuojelun kohdealue on osa terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuria, josta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Työsuojelun kohdealueen toimintaan ja tiedonhallintaan vaikuttavat sosiaali- ja terveysministeriön kokonaisarkkitehtuuri sekä työsuojelun laajan sisällön vuoksi useiden muiden eri toimijoiden arkkitehtuurit mm. aluehallintoviraston, muiden ministeriöiden ja...