Ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköt

Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö on ympäristöterveydenhuollon viranhaltijoista koostuva hallinnollinen yksikkö, joka hoitaa ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvia viranomaistehtäviä kunnassa tai usean kunnan yhteistoiminta-alueella. Valvontayksikkötiedot omistaa Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja niitä hallinnoidaan Valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmällä (VYHA), jonka käyttäjät ovat kunnissa, aluehallintovirastoissa sekä keskushallinnossa.

VYHA-tietoihin on toteutettu avoin XML-rajapinta, joka nyt ensi vaiheessa on tietosisällöltään rajattu. Tällä hetkellä rajapinnasta voi hakea kyselyajankohtana voimassaolevien valvontayksikköjen valvontayksikkötunnus-, nimi-, aluehallintovirasto-, kuntakokoonpano- ja yhteystiedot siltä osin kun tiedot on tallennettu VYHA-järjestelmään. Tulevaisuudessa rajapintaa tullaan laajentamaan kattamaan myös muita tietoja.

XML-rajapinnan on toimittanut Maanmittauslaitoksen Tietotekniikan palvelukeskus (Mitpa) ja se on toteutettu XML-koodistopalvelulla, joka on tarkoitettu Mitpan ympäristössä olevien koodistojen ym. aineistojen julkaisemiseen Internetissä XML-muotoisina. Koodistopalvelu on avoin kaikille eikä sen käyttö vaadi tunnistautumista.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Sosiaali- ja terveysministeriö
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. joonas.selkala@stm.fi
Viimeksi muokattu 13.11.2019
Näytä muutoshistoria
Luotu 04.08.2015