Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri

Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri on kuvaus nykytilasta vuonna 2015 sekä keskeisimpien kehittämiskohteiden kuvaus.

Terveyden ja hyvinoinnin kokonaisarkkitehtuuri jakautuu useaan osa-alueeseen sekä STM:n hallinnonalan laitosten ja virastojen omiin organisaatiokohtaisiin kokonaisarkkitehtuureihin. Tässä dokumentissa kuvattu yhteinen kokonaisarkkitehtuuri luo kokonaisnäkymän kohdealueeseen. Tarkemmat kuvaukset eri osa-alueista sekä laitosten ja virastojen kokonaisarkkitehtuureista on kuvattu erikseen omiin dokumentteihin

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Yhteentoimivuuden kuvaukset ja ohjeet
Ylläpitäjä Sosiaali- ja terveysministeriö
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. mikko.huovila@stm.fi
Viimeksi muokattu 15.06.2020
Näytä muutoshistoria
Luotu 23.05.2016