Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri

Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri on kuvaus nykytilasta vuonna 2015 sekä keskeisimpien kehittämiskohteiden kuvaus.

Terveyden ja hyvinoinnin kokonaisarkkitehtuuri jakautuu useaan osa-alueeseen sekä STM:n hallinnonalan laitosten ja virastojen omiin organisaatiokohtaisiin kokonaisarkkitehtuureihin. Tässä dokumentissa kuvattu yhteinen kokonaisarkkitehtuuri luo kokonaisnäkymän kohdealueeseen. Tarkemmat kuvaukset eri osa-alueista sekä laitosten ja virastojen kokonaisarkkitehtuureista on kuvattu erikseen omiin dokumentteihin

Dataresurser

Mer information

Kollektion Beskrivningar och instruktioner för interoperabilitetsverktyg
Administratör Sosiaali- ja terveysministeriö
Administratörens e-post
  1. mikko.huovila@stm.fi
Senast redigerat 15.06.2020
Visa ändringslogg
Skapad på 23.05.2016