Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen organisaatio ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri


Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kansallisia organisaatio- ja toimipaikkatietovarantoja. Raportissa esitetään nykytilan yhteenveto ja tunnitetut kehitystarpeet. Lisäksi esitetään tavoitetilan linjaukset ja suunnitelma kohdealueen organisaatio- ja toimipaikkatietojen ylläpidon keskittämisestä tiettyihin tietovarantoihin ja nimetyille organisaatiolle. Kunkin hallinnonalan organisaation tehtävänä on tavoitetilassa tarjota kyseiset organisaatio- ja toimipaikkatiedot muiden käyttöön. Raportti sisältää lisäksi toimenpiteitä etenemisestä tavoitetilaan. (29.9.2014)

Data-aineistot (1)

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Avainsanat
Tietoaineiston näkyvyys
Vanhentunut Ei
Lisätietoa lisenssistä

Dokumentit eivät sisällä patentoitavissa olevaa sisältöä.

Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Lisätietoa verkossa
  Tietoaineiston tyyppi Interoperability tools
  Kansainväliset vertailut
  Tila Aktiivinen
  Tietoaineiston ylläpitäjä Jukka Lähesmaa
  Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. jukka.lahesmaa@stm.fi
  Ylläpitäjän verkkosivu
  comments powered by Disqus