Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen organisaatio ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri

Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kansallisia organisaatio- ja toimipaikkatietovarantoja. Raportissa esitetään nykytilan yhteenveto ja tunnitetut kehitystarpeet. Lisäksi esitetään tavoitetilan linjaukset ja suunnitelma kohdealueen organisaatio- ja toimipaikkatietojen ylläpidon keskittämisestä tiettyihin tietovarantoihin ja nimetyille organisaatiolle. Kunkin hallinnonalan organisaation tehtävänä on tavoitetilassa tarjota kyseiset organisaatio- ja toimipaikkatiedot muiden käyttöön. Raportti sisältää lisäksi toimenpiteitä etenemisestä tavoitetilaan. (29.9.2014)

Dataresurser

Mer information

Kollektion Beskrivningar och instruktioner för interoperabilitetsverktyg
Administratör Sosiaali- ja terveysministeriö
Administratörens e-post
  1. jukka.lahesmaa@stm.fi
Senast redigerat 15.06.2020
Visa ändringslogg
Skapad på 10.10.2014

Ge feedback

comments powered by Disqus