Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen organisaatio ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri


Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kansallisia organisaatio- ja toimipaikkatietovarantoja. Raportissa esitetään nykytilan yhteenveto ja tunnitetut kehitystarpeet. Lisäksi esitetään tavoitetilan linjaukset ja suunnitelma kohdealueen organisaatio- ja toimipaikkatietojen ylläpidon keskittämisestä tiettyihin tietovarantoihin ja nimetyille organisaatiolle. Kunkin hallinnonalan organisaation tehtävänä on tavoitetilassa tarjota kyseiset organisaatio- ja toimipaikkatiedot muiden käyttöön. Raportti sisältää lisäksi toimenpiteitä etenemisestä tavoitetilaan. (29.9.2014)

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen

Dokumentit eivät sisällä patentoitavissa olevaa sisältöä.

Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  Typ av datamängd Interoperability tools
  Internationella jämförelser
  Status Aktiv
  Ansvarig för datamängd Jukka Lähesmaa
  Den ansvarigas e-post
  1. jukka.lahesmaa@stm.fi
  Den ansvarigas webbplats
  comments powered by Disqus