Työsuojeluvalvonnan tarkastusaineisto v. 2017-2020

Työsuojeluvalvonnan tarkastusaineisto v. 2017-2020

Aineisto kattaa tarkastukset vuosilta 2017-2020, ja työpaikkatarkastuksia aineistossa on yhteensä lähes 90 000. Tarkastettuja työnantajia on lähes 38 000 ja työpaikkoja yli 63 000.

Aineiston julkaiseminen Työelämätieto-palveluun on osa työsuojeluvalvonnan avoimen datan julkaisemisen suunnitelmaa. Avoimen datan lähtökohtina ovat hallinnon avoimuuden, tiedon jakamisen, yhteentoimivuuden ja yhteiskäytön hyväksytyt periaatteet. Tiedon avaamisen periaatteet on hyväksytty valtioneuvoston periaatepäätöksessä julkisen sektorin digitaalisten tietoaineistojen saatavuuden parantamisesta ja uudelleenkäytön edistämisestä (3.3.2011). Mitä mittarit esittävät

Aineisto koostuu vuosien 2017-2020 työsuojelutarkastusten valvontatiedoista. Mittaristo mahdollistaa työsuojelutarkastusten yhteydessä tarkastettujen asioiden lukumäärätietojen vertailun toimialoittain ja asialuokittain, ja lisäksi mittaristosta löytyy tietoa tarkastettujen asioiden lainmukaisuudesta. Mikäli tarkastettava asia ei ole lainmukaisessa kunnossa työpaikalla, työsuojelutarkastaja antaa siitä velvoitteen. Analyysisivulla on kerrottu tarkemmin mitä eri velvoitteet tarkoittavat.

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto ZIP
Aineiston tila Voimassa
Katettu ajanjakso 01.01.2017 - 31.12.2020
Data viimeksi päivitetty 20. toukokuuta 2022
Metatieto viimeksi päivitetty 20. toukokuuta 2022
Luotu 20. toukokuuta 2022
SHA256 -