VAHTI-ohje 2006/11 Tietoturvakouluttajan opas

Oheinen tietoturvallisuuden opetuskalvopaketti on tehty osana VAHTIn Peruskäyttäjien tietoturvatyö -jaoston (hanke VM166:03/2003) toimintaa. Sen kaikki tekijänoikeudet ovat valtiovarainministeriöllä.

Materiaalin käyttö kaupalliseen tarkoitukseen ja jäljentäminen ansaitsemistarkoituksessa on kielletty. Kun materiaalia käytetään opetuksessa, tulee lähde joka kerta mainita.

Tietosisältö on suunnattu julkiselle sektorille, mutta sitä voidaan käyttää myös yksityisellä sektorilla kunhan edellä mainittuja ehtoja noudatetaan. Organisaatio voi tehdä materiaaliin toimintatavoistaan johtuvat tarpeelliset muutokset ja esimerkiksi lisätä oman logonsa. Muutoin muutoksia suositellaan välttämään. (29.09.2011)

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Yhteentoimivuuden kuvaukset ja ohjeet
Ylläpitäjä Valtiovarainministeriö
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. missing maintainer email
Viimeksi muokattu 15.01.2018
Näytä muutoshistoria
Luotu 26.08.2014