VAHTI-ohje 2006/6 Tietoturvatavoitteiden asettaminen ja mittaaminen

Tietoturvatyön päämääränä on vähentää toimintaan kohdistuvia häiriöitä. Tietoturvallisuuden strategisena kehittämistavoitteena on organisaation riskienhallintaa palvelevan tietoturvallisuuden johtamis- ja hallintajärjestelmän luominen. Tässä dokumentissa on esitetty vaiheistukseen perustuva malli tämän järjestelmän rakentamiseksi. Tietoturvatyötä voidaan johtaa tulosohjauksen keinoin asettamalla sen kehittämiselle ja laadulle useampivuotisia ja vuositavoitteita sekä mittaamalla ja arvioimalla aikaansaatuja vaikutuksia. (09.09.2011)

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Yhteentoimivuuden kuvaukset ja ohjeet
Ylläpitäjä Valtiovarainministeriö
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. missing maintainer email
Viimeksi muokattu 15.01.2018
Näytä muutoshistoria
Luotu 27.08.2014