VAHTI-ohje 2006/7 Muutos ja tietoturvallisuus, alueellistamisesta ulkoistamiseen - hallittu prosessi

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä VAHTI julkaisi vuonna 1999 ulkoistuksen tietoturvallisuutta käsittelevän ohjeen, jonka nyt käsillä oleva ohje korvaa. (08.09.2011)

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Yhteentoimivuuden kuvaukset ja ohjeet
Ylläpitäjä Valtiovarainministeriö
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. missing maintainer email
Viimeksi muokattu 15.01.2018
Näytä muutoshistoria
Luotu 27.08.2014