VAHTI-ohje 2006/9 Käyttövaltuushallinnon periaatteet ja hyvät käytännöt

Tämän ohjeen tarkoituksena on luoda perusta hyvän käyttövaltuushallinnon toteutukselle. Siinä kuvataan ne periaatteet ja käytännöt, joita tarvitaan käyttövaltuushallinnon menettelyjä suunniteltaessa ja käyttöön otettaessa.

Ohje on tarkoitettu organisaatioiden johdolle, henkilöstö- ja tietohallinnosta vastaaville sekä tietojärjestelmien omistajille ja niiden toiminnasta vastaaville.

Tässä ohjeessa keskitytään käyttövaltuushallinnon periaatteisiin erityisesti isoja tietojärjestelmiä käyttävien organisaatioiden kannalta. Ohjeessa käsitellään organisaation sisäisen käyttäjätiedon hallintaa. Organisaatiorajat ylittävään käyttäjätietojen hallintaan on olemassa vaihtoehtoisia tapoja, mutta ne ovat vielä kehitysvaiheessa ja osin vakiintumattomia. Erilaisia toteutustapoja ei ole kuvattu tässä ohjeessa, mutta liitteessä 1 on kuvattu yksi tapa toteuttaa organisaatiorajat ylittäviä käyttövaltuuksia. (07.09.2011)

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Yhteentoimivuuden kuvaukset ja ohjeet
Ylläpitäjä Valtiovarainministeriö
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. missing maintainer email
Viimeksi muokattu 15.01.2018
Näytä muutoshistoria
Luotu 27.08.2014